Buradasınız

İstanbul’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Pazarlama Karması Kararları Üzerine Bir Araştırma

A Research On Marketing Mix Decisions Of The Travel Agents Operating In Istanbul

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
A marketing mix is a combination of marketing activities which are designed to satisfy needs and wants of the customers. Marketing mix decisions are very essential for upholding customer satisfaction, providing profits, and sustaining the business. A research was conducted to investigate marketing mix decisions of travel agents operating in Istanbul. 170 travel agents responded to the survey. The data were collected via questionnaires using a convenience sampling method. On the one hand, the findings about the marketing mix decisions at travel agents’ indicate that the experience of managers and the results of marketing researches are highly taken into consideration while the service decisions are being taken. On the other hand, quality and costs of services play a critical role in pricing of services, even though in price differentiation, the price of service providers’ plays critical role. It was found that 61 percent of the agents prefer indirect distribution methods besides their efforts. In terms of promotion, current and potential customers have been taken as the first two target audiences and promotional activities have been conducted by the employees of the travel agents in question.
Abstract (Original Language): 
Pazarlama karması, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin bileşkesi olup; pazarlama karması konusunda verilecek kararlar, müşteri tatmini, acentanın karlı şekilde çalışabilirliği ve varlığının devamı açısından son derece önemlidir. İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının pazarlama karması kararlarına ilişkin 2007 yılı Mart ayında, geliştirilen anketin yüz yüze ve kolayda örnekleme yoluyla uygulanmasıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya 170 seyahat acentası katılmıştır. Seyahat acentalarında pazarlama karmasının hizmet elemanı belirlenirken en çok acenta yöneticilerinin tecrübeleri ve pazarlama araştırmaları dikkate alınmaktadır. Fiyat tespitinde en çok hizmetin maliyeti, kalitesi ve müşterilerin fiyata duyarlılıkları dikkate alınmakta olup; fiyat farklılaştırmasında ise tedarikçilerin fiyatlarının daha belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Dağıtım konusunda, kendi dağıtım çabaları yanı sıra, acentaların % 61’inin dolaylı dağıtımdan da yararlandıkları bulgulanmıştır. Tutundurma faaliyetlerinde ise, öncelikle mevcut ve potansiyel müşteriler hedeflenmekte ve bu faaliyetler daha çok acenta çalışanları tarafından yürütülmektedir.
69-87