Buradasınız

AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU

EUROPEAN COMMISSION, TURKEY 2005 PROGRESS REPORT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The article, in which the relations between Turkey and the Union are analysed from Turkey 2005 Progress Reportperspective, focuses on the social, political and cultural influences of the Turkish membership on the Union. The structure of the Turkey 2005 Progress Reportis largely the same as that used in previous years. The report: describes the relations between Turkey and the Union; analyses the situation in respect of the political criteria for membership; assesses Turkey’s situation and prospects in respect of the economic criteria for membership; reviews Turkey’s capacity to assume the obligations of membership, that is, the acquis as expressed in the Treaties, the secondary legislation, and the policies of the Union; briefly examines the extent to which Turkey has addressed the Accession Partnership priorities.
Abstract (Original Language): 
Türkiye-AB ilişkilerinin Türkiye 2005 İlerleme Raporu açısından ele alındığı bu makalede, Türkiye’nin üyeliğinin Birlik üzerinde meydana getireceği sosyal, jeopolitik ve kültürel etkiler anlatılmaktadır. 2005 Türkiye İlerleme Raporu, daha önceki raporlarla büyük ölçüdeaynıdır. Rapor, Birlik ile Türkiye arasındaki ilişkileri tanımlamakta, üyelik için siyasi kriterler açısından durumu incelemekte; üyelik için ekonomik kriterler açısından Türkiye’nin durumunu ve geleceğini değerlendirmekte; Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, diğer bir deyişle, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Birlik politikaları olarak tanımlanan müktesebatı üstlenme kapasitesini gözden geçirmekte; Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesindeki önceliklerini ne ölçüde yerine getirdiğini kısaca incelemektedir.

REFERENCES

References: 

ATAUM Araştırma Grubu, “AB 2003 Yılı İlerleme Raporları ve Genişleme Stratejisi
Belgesi ile İzleme Raporlarında Türkiye Dışındaki Aday Ülkelerin Durumu”,
Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ATAUM), Aralık 2003,
http://www.diplomatikgozlem.com/indexarsiv.asp?kategori=AVRUPA BİRLİĞİ
(10.12.2005).
Avcı G. / Gökler, O., “İlerleme Raporu Sonrasında Türkiye-AB İlişkilerine Yönelik
Beklentiler”, Koç Yatırım, Politik Yorum, 15 Ekim 2004.
BAŞYURT, E.,“AB'nin 'korku' raporu: Türkiye'yi bağlayın”,
http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=16671 (6.11.2004).
DİNÇKOL, A., “Siyasal ve Sosyal Yönleriyle İlerleme Raporu”, İstanbul Ticaret
Üniversitesi - “2004 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Paneli” (Siyasal, Sosyal ve
Ekonomik Kriterler), 09 Kasım 2004, İstanbul. (Yayımlanmamıştebliğ).
FAZLIOĞLU, Ö. / AKTAN, U., “2005 Yılı İlerleme Raporu ve Katılım Ortaklığı
Belgesinin Kopenhag Siyasi Kriterleri Çerçevesinde Ön Değerlendirmesi”,
TEPAV/EPRİ, DışPolitika Etütleri, AB Çalışma Grubu, Ankara, 9 Kasım
2005,
Abdullah Dinçkol .
100
http://www.tepav.org.tr/download/FINAL_ilerleme_raporu_ekonomik_kriterler20
05.pdf
İKV, “AB Komisyonu’nun 2005 Yılı Türkiye İlerleme Raporu ve Katılım Ortaklığı
Belgesinin Siyasi ve Ekonomik Kriterleri İle 2005 Yılı Genişleme Strateji
Belgesinin Türkiye’ye İlişkin Bölümlerine Yönelik İKV Değerlendirmesi”,
http://www.ikv.org.tr/pdfs/IR-KOBsiyasi-ekonomikgenel-degerlendirme.pdf
(25.11.2005).
OTDÜ, Avrupa Birliği Ofisi,“İlerleme Raporu”,
http://www.abofisi.metu.edu.tr/ilerleme_raporu.htm (25.11.2005).
http://www.deltur.cec.eu.int/kankara.rtf , (25.11.2005)
http://www.tribeca.com.tr/delturtest/_webpub/katma protokol.doc , (25.11.2005)
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2005/ (25.11.2005)
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2005/pdf/package/sec_1426_f...
rogress_report_tr.pdf (25.11.2005)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com