Buradasınız

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE KESTANENİN ÖNEMİ VE ÜRETİMİ

The Importance of Chestnut and Production in Turkey and World

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Although there is numerous scientific publication in our country on agricultural geography -one of the most important branches of economical geography- few publication on chestnut (castanea sativa) agriculture by our geographers exists. In this study, chestnut cultivation in the world is discussed from the agricultural point of view. Primary aim of the study is to introduce the reader the chestnut tree’s ecological properties, geographical distribution, cultivation and production conditions, changes of production, importation and exportation in the world. In addition, enlightening information about the botanical properties, chemical composition, types and uses of chestnut, and the problems of its cultivationis given.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik coğrafyanın en önemli dallarından biri olan tarım coğrafyası ile ilgili ülkemizde çok sayıda bilimsel yayın olmasına rağmen kestane tarımı ile ilgili ülkemiz coğrafyacıları tarafından kaleme alınmış çok az sayıda yayın yer almaktadır. Bu çalışmada tarım coğrafyası penceresinden dünyadakestaneciliği tartışılmıştır. Çalışmanın öncelikli amacı kestane ağacının ekolojik özellikleri, coğrafi yayılışı, yetişme ve üretim koşulları, dünyadaki üretim, ihracat ve ithalat değişimleri okuyuculara tanıtmaktır. Ayrıca çalışmada kestane ağacının botanik özellikleri, kestane meyvesinin kimyasal bileşimi ve faydaları, kestane türleri ve kestanecilik sorunları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler sunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Atalay, İ. 2011. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, META Basım, İzmir.
Atalay, İ. 2011. Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, META Basım, İzmir.
Atalay, İ. 2008. Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, META Basım, İzmir.
Atalay, İ. 2005. Genel Fiziki Coğrafya, META Basım, İzmir.
Tümertekin E. ve Özgüç, N. 1999, Ekonomik Coğrafya. Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Belen, İ. 2001. Dünyada ve Türkiye‘de Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Kestanenin Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
Bulut, İ. 2006. Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları (Ziraat Coğrafyası), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
Çetin, B. 2010. Tarım Ekonomisi, Dora Yayınları, Bursa.
DÜNYA VE TÜRKİYE’DE KESTANENİN ÖNEMİ VE ÜRETİMİ
13
Dinler, Z. 2008. Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
Doğanay, H. 2011. Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
Efe, R. 2010. Biyocoğrafya, MKM Yayınları, Bursa.
Erinç, S. 1977. Vejetasyon Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitü Yayınları, No: 92, İstanbul.
Erdem, R. 1951. Türkiye’de Kestane Ölümünün Sebepleri ve Savaş İmkanları, Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Sayı 102, Seri 11, Ankara.
Erdem, R. 1956. Kestanenin Abiyotik ve Biyotik Düşmanları Üzerinde Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 662, İstanbul.
Karahocagil, P. ve Tosun, İ. 2004. Kestane, Sayı:7, Nüsha:13, Yalova Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yalova.
Merz, F. 1948. Kestane Ağacı. Ekonomik Önemi, Yetiştirilmesi, Bakımı ve Faydalanılması, (Çeviren: Adil Gökşin) Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Yayın No: 64, Ankara.
Soylu, A. 1981. Marmara Bölgesinde Yetiştirilmekte Olan Bazı Önemli Kestane Çeşitlerinin Çiçek Yapıları ve Meyve Tutmaları Üzerinde Araştırmalar, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara.
Soylu, A. 2004. Kestane Yetiştiriciliği ve Özellikleri, HASAD Yayıncılık, İstanbul.
Subaşı, B. 2004. Kestane Sektör Profili, İstanbul Ticaret Odası Etüt ve Araştırma Şubesi, İstanbul.
www. fao. org
www. tuik. gov. tr
www. websitepaneli.com/haberdetay.asp?haberID=269
www. msxlabs.org/forum/tarim/86857-kestane
www. saglik.meleklermekani.com/tag/kestanenin-yararlari
www. ogm.gov.tr/agacturleri/agac17.htm
www. agaclar.net/forum/sert-kabuklu-meyveler/3120.htm
www. sifalibitkiler.us/archives/569

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com