Buradasınız

İMALAT SANAYİNDE FİRMA RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ: KÜMELEME ANALİZİ YÖNTEMİYLE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study an alternative approach for determining the risk premiums of financial assets and identifying the total risk level of firms is proposed. The limitations and difficulties encountered in the application of widely used approaches such as The Capital Asset Pricing Model and The Arbitrage Pricing Theory caused this necessity. This approach uses financial ratios derived from the quarterly financial statements of 129 sampled manufacturing firms listed in ISE (Istanbul Stock Exchange) for the period of January 2004 to September 2009. Two-Step Cluster Analysis is employed to calculate the business risk, financial risk and the total risk of sample firms.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma kapsamında finans teorisinde yaygın olarak kabul gören Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi’nin mevcut kısıtlayıcı varsayımları ve uygulanabilirliklerine ilişkin zorluklar nedeniyle finansal varlıklara ilişkin risk primlerinin belirlenmesinde yardımcı olabilecek, firmalara ait toplam risk düzeylerinin ortaya konulmasını olanaklı kılan, alternatif bir yaklaşım önerilmiştir. Bu yaklaşımda, örneklemde yer alan ve İMKB’de hisse senedi işlem gören imalat sanayine ait 129 firmanın Ocak 2004 – Eylül 2009 tarihleri arasındaki 23 dönemine ilişkin finansal tablolarından hesaplanan belirli oranlar kullanılarak taşımış oldukları iş riski, finansal risk ve toplam risk düzeyleri İki Aşamalı Kümeleme Analizi yardımıyla belirlenmiştir.
100-127

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Altay, Erdinç: Sermaye Piyasası'nda Varlık Fiyatlama Teorileri, Derin Yayınları, İstanbul, 2004.
Aydın, Nurhan, Metin Çoşkun, Hasan Bakır, Ali Ceylan ve Mehmet Başar: Finansal Yönetim, Anadolu
Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2003.
Bodie, A.Kane and A.J. Marcus: Investment, 4th Edition, McGraw-Hill, Newyork, 1999.
Büker, Semih, Rıza Aşıkoğlu ve Güven Sevil: Finansal Yönetim, Sözkesen Matbaacılık,
Ankara, 2009.
Canbaş, Serpil ve Hatice Doğukanlı: Finansal Pazarlar, 4. Baskı, Karan Kitabevi, Adana, 2007.
Ceylan, Ali ve Turhan Korkmaz: İşletmelerde Finansal Yönetim, 10.Basım, Ekin Basım Yayın Dağıtım,
Bursa, 2008.
Çevik, Ferhan ve Yeliz Yalçın: "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması:
Stokastik Birim Kök ve Kalan Filtre Yaklaşımı", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, No:1, 2003, ss.21-36.
Damodaran, Aswath: Investment Valuation : Tools and Techniques for Determining the Value of Any
Assets, Hohn Wiley &Sons., Newyork, 2002.
Fama, Eugene and Kenneth R. French (2004); “The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence”,
CRSP Working Paper, No : 550.
Jacob, NAncy L. and R.Richardson Petit : Invetsments, 2nd Edition, Irvin, Illinois, 1988.
Karan, Mehmet Baha: Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
Koller, Tim, Marc Goethart and David Wessels: Valuation : Measuring and Managing the Value of
Companies, 4th Edition, Wiley, New Jersey ,2005.
Mishkin, Frederic S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 5th Edition, Addison
Wesley, USA, 1997.
Norton, Edgar A. and Frank K. Reilly: Investments, 4th Edition, The Dryden Press, USA, 1995.
Ross, Stephan A.: "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, Journal of Economic Theory, Vol:13, 1976,
pp.341-360.
Samuels, J.M., F.M. Wilkes and R.E. Brayshaw: Management of Company Finance, 5th Edition, ChapmanHall, London, 1991.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com