Buradasınız

TABİİYETİN GENEL İLKELERİ VE 1964 TARİHLİ TÜRK VATANDAŞLIK KANUNU

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Tabiiyet «milli yelki»ye dahil bir konu olmakla beraber, bunun bazı ilkelere uygun olarak düzenlenmesinde devlet açısından olduğu kadar ktşi açısından da büyük ve önemli menfaatler vardır. Devlet açısından menfaat kendisini devletin kişi üzerindeki milli yetkilerini tam bir kesinlik ve güven içinde kullanamaması sakıncasının bertaraf edilmesinde gösterir. Tabiiyetin genel ilkeleri Devletler Hukuku Enstitüsünün 1895 Cambridge toplantısında tesbit edilmiştir. Toplantıda tesbit edilen üç ilke şu şekilde ifade edilirler: 1- Herkesin bir tabiiyeti olmalıdır. 2- Herkesin yalnız bir tabiiyeti olmalıdır. 3- Kişinin tabiiyet seçmek hürriyeti bulunmalıdır. 1895 Cambridge toplantısından sonra yapılan çeşitli milletlerarası çalışmalarda bu ilkelerin gerçekleştirilmesi çabası gösterilmiştir.
483-497