Buradasınız

SOSYAL SINIFLARI DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
TCK. m. 312 de «...cemiyetin muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için kin ve avadete tahrik eyliyen kimse üç aydan bir seneye kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm olur. — Yukarki fıkrada yazılı suçları neşir yolu ile işleyenlere verilecek ceza bir misli artırılır.» denilmekledir. Sosyal sınıfları kin ve adavete tahrik suçunu daha açık bir deyimle sosyal sınıfları düşmanlığa tahrik suçu'nu düzenleyen TCK. m, 312 hükmü, 765 sayılı, 1.7.1926 tarihli Yasa ile yürürlüğe girdiğinde «...cemiyetin muhtelif sınıflarını umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahrik eyliyen kimse, bir seneye kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye mahkûm olur» şeklinde idi. Bu hüküm, ilk şekliyle 1953 yılına kadar uygulanmış, 6123 sayılı, 1.6.1953 tarihli Yasa ile yukarda belirtildiği gibi düzenlenmiştir. Yani sözkonusu madde, ilk şeklinden bu güne dek, sadece bir kez, 1953 de 6123 sayılı Yasa ile değiştirilmiş bulunmaktadır.