Buradasınız

AET'DE TÜZEL KİŞİLERİN TANINMASI

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşmasının 220. maddesinin 3. fıkrasına göre AET üyesi devletler «gerekli gördükleri takdirde kendi vatandaşları yararına AET m. 58 f. 2 anlamındaki ortaklıkların karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak için aralarında temasa geçerler». Bu maddeve davaniJarak «Karşılıklı Olarak Ortaklıkların ve Tüzel Kişilerin Tanınması Hakkında Antlaşma» 1968 yılında AET ülkelerince imzalanmıştır. îlk olarak 1962 yılında AET Komisyonu Prof. Goldman başkanlığında bir çalışma grubu teşkil etmiştir. Çalışma grubu 1965 yılında çalışmayı sonuçlandırmıştır. Antlaşma uzun münakaşalardan sonra 1968 yılında imzalanmıştır. Halen üye devletlerin hepsi tarafından tasdik edilmemiştir. Ancak bütün üve devletlerin tasdikinden sonra yürürlüğe girecektir (AET Tanıma Antlaşması m. 13, 14). Yeni üyelerin de katılması ile 9'lar haline ge7rmş bulunan AET de son üyelerin de Antlaşmaya katılmaları gereklidir . 3 Haziran 1971'de bir Protokol imzalanarak Avrupa Adalet Divanına «Antlaşmanın» yorumu için yetk; verilmiştir.