Buradasınız

KONUT BALONLARININ OLUŞUMUNDA FED’İN ROLÜ VE KÜRESEL KRİZDEN ÇIKARTILACAK BAZI DERSLER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The basic reasons of financial crises that first appeared in US were the careless mortgage credits and thereby the surge in the home prices. Especially, the US banks started giving mortgage credits to the low income level groups bearing high risks. Eventually this highly risky group could not pay the loans back to the banks. It can be said that the low interest rate fallowed by Fed during 2001-2005 was the main reason for the last financial crisis. Since the Fed maintained this low interest rate, all the banking system ended up with the excess reserves. This led the banking system to take higher risk and began to loan to the mortgage and sub-prime mortgage markets yielding high returns. Due to the securitization of mortgages, home prices went up significantly between 2003-2006. This created a bubble in the real estate market. The significant drop in home prices in 2006 and toxic mortgages burst this bubble in 2008. The purpose of this study, thus, is to analyze the effects of Fed’s expansionary monetary policy practiced before the financial crisis on the securitization and the real estate bubble in US.
Abstract (Original Language): 
ABD menşeli finansal krizin temelinde Amerikan bankalarının dağıttığı ölçüsüz konut kredileri ve buna bağlı olarak konut fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar yatmaktadır. Bu noktada özellikle, Amerikan bankalarının alt gelir gruplarına yönelik olarak 2000’li yılların başından itibaren açmış olduğu yüksek riskli konut kredilerinin (sub-prime mortgage) geri dönüşünde yaşanan sıkıntılar etkili olmuştur. Konut sektörüne yönelik olarak denetimsiz ölçüde sağlanan yüksek kredi politikasında, FED’in 2001-2005 döneminde politika faiz oranlarını düşürerek izlediği gevşek para politikasının büyük bir rolü olduğu ileri sürülebilir. Çünkü FED’in faiz oranlarını düşürmesi sonucunda, tüm finans kurumlarının elinde aşırı fon fazlası oluşmuştur. Finansal kurumların fon fazlaları ise, yüksek getiri vadeden konut kredilerine ve ikincil piyasalarda alım-satıma konu olan mortgage fonlarına yönelmiştir. Böylece mortgage fonlarının menkul kıymetleştirilmesi (securitization) sonucunda, konut fiyatları 2003-2006 döneminde aşırı ölçüde artmıştır. Konut balonlarının oluşmasına yol açan bu süreç, 2006 yılında konut fiyatlarının düşmeye başlaması ve sorunlu (toxic) mortgage kredilerinin ortaya çıkması ile tersine dönmüştür. Bu çerçevede çalışmanın amacı, FED’in küresel kriz öncesinde izlediği para politikalarının, ABD’de konut balonlarının ve finans piyasalarında yaşanan menkul kıymetleştirme olgusunun oluşumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.
FULL TEXT (PDF): 
38-59

REFERENCES

References: 

BERNANKE, Ben S. (2010). “Monetary Policy and the Housing Bubble”,
http://www.iepecdg.com.br/uploads/artigos/100301abernanke.pdf,
January-2010.
CALOMIRIS, Charles W. (2008). “Not (yet) a ‘Minsky Moment’”, The
First Global Financial Crisis of the 21st Century, Centre for Economic
Policy Research (CEPR), Edited by Andrew Felton and Carmen Reinhart,
June-2008, (pp.77-83).
CURDIA, Vasco and Michael Woodford (2010). “The Central-Bank
Balance Sheet as an Instrument of Monetary Policy”, NBER Working
Paper Series, No.16208, July-2010, (pp.1-80).
FRATIANNI, Michele (2009). “Financial Crises, Safety Nets and Re59
Cemil ERARSLAN, Yüksel BAYRAKTAR
gulation”, http://ssrn.com/abstract=1286903, Erişim Tarihi: 24.09.09,
(pp.1-44).
KUTTNER, Kenneth N. (2009). “The Fed’s Response to the Financial
Crisis: Pages from the BOJ Playbook, or a Whole New Ball Game?”,
Columbia University in the City of New York, Working Paper Series,
No.282, May-2009, (pp.1-33).
MISHKIN, Frederic S. (2009). “Is Monetary Policy Effective During Financial
Crises?”, NBER Working Paper Series, No.14678, 2009, (pp.1-15).
MISHKIN, Frederic S. (2010). “Monetary Policy Strategy: Lessons
from the Crisis”, ECB Central Banking Conference, Monetary Policy
Revisited: Lessons from the Crisis, Frankfurt, November-2010, (pp.1-57).
SCHWARCZ, Steven L (2008). “Disclosure’s Failure in the Subprime
Mortgage Crisis”, American Law & Economics Association Annual
Meetings, No.18, 2008, (pp.1-17).
WIGNALL, Adrian Blundell, Paul Atkinson and Se Hoon Lee (2008).
“The Current Financial Crisis: Causes and Policy Issues”, Financial Market
Trends–OECD 2008, (pp.1-21).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com