Buradasınız

ÇAĞDAŞ AJANSÇILIĞA BİR ÖRNEK: AGENCE FRANCE PRESSE

An Example of Contemporary News Agency: Agence France Presse

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article we have examined the process of development of the Agence France Presse. Agence France Presse is one of the oldest agencies in the world and preserves its place among the important world news agencies. Agence France Presse is a world leader with its technical equipment and the wide news network. Agence France Presse constitues a new model for the Turkish News Agencies.
Abstract (Original Language): 
Haber ajanslarının en eskisi olan Agence France Presse 165 yılı aşkın bir süredir varlığım sürdürmektedir. Havas Ajansı'mn mirasçısı olarak görülen Agence France Presse, günümüzde dünya haber ajanslarının en önemlilerinden biri sayılmaktadır. 1835 yılınd a bir çeviri bürosunu kuran ve yöneten Charles Louis Havas, bu büroyu kısa sürede bir haber aktarım şirketine dönüştürmüştür. "Bu büro 1835 yılının Aralık ayında Ajans Havas adım almıştır. Devle/in de desteğiyle kısa sürede gelişmiş ve elektrikli telgraf döneminde haber tekelini eline geçirmiştir. Haberleri gazetelere imzalı olarak dağıtmış ve dağıttığı haberleri devlet kaynaklarından almıştır. Fransa içinde ve dışında bürolar kurmuştur. Gazeteler,
145-149

REFERENCES

References: 

-ALBERT Pierre, Histoire de la Presse, PUF Yayınları, Paris, 1996. -BAUDELOT Philippe, Les Agences de Presse en France, Documentation Française Yayınları, 1991.
-PIGEAT Henri, Les Agences de Presse, PÜF Yayınları, 1996.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com