Buradasınız

SOSYALPSİKOLOJİDE BİLİŞSEL UYUMSUZLUK

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Although man's decision-making -is a psychological process, changing decision is a behavior effected by social enviroment. This behavior which is a result of a change in the ettractiveness of alternatives has been explained by Leon Festinger to occur as a result of "cognitive dissonance". This article examines Festinger's theory in brief
Abstract (Original Language): 
İnsanin karar vermesi psikolojik bir süreç olmasına karşılık kararlarını değiştirmesi sosyal ortam etkisi bir davranıştır. Alternatiflerin çekiciliğinin değişmesi sonucu olan bu davranışı Leon Festinger «cognitive dissonance» olarak açıklamıştır. Yazı, bu teoriyi ana hat larıyla açıklamağa çalışmaktadır.