Buradasınız

EMLÂK İLE İLGİLİ VERGİLENDİRMELERDE, RAYİÇ DEĞER VE BEYAN ESASLARI İLE CEZA UYGULAMASI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Emlâk alım vergisinde oldukça eski bir tarihten beri benim¬senmiş olan rayiç değer esasının, 10.8.1970 tarihinde meriyete giren ve finansman kanunu diye adlandırılan 1318 sayılı kanunla, veraset vergisi, bina ve arazi vergisi yerine getirilen Emlâk vergisi ve Gelir Vergisi dışında yeni bir vergi olarak ihdas edilen gayri¬menkul kıymet artış vergisi isimli vergilerde de aynı rayiç bedel esasının uygulanmasına geçildiği ve tahrire dayanan bina ve arazi vergilerinin yerine gelen Emlâk vergisinde beyan esasına dönüldüğü gibi, gayrimenkul kıymet artış vergisinde de stopajlı beyan esasının kabul edildiği bilinmektedir. Son olarak veraset vergisi dahil gayrımenkullere ait saydığımız vergilerde, bir kısmında farklı limitler istisna edilmekle beraber, beyanın üstünde idarenin takdir ettiği rayiç değer farkların¬dan hesaplanacak vergilere ceza uygulanması da kabul edilmiştir.