Buradasınız

SERMAYE PİYASASINDA YENİ GELİŞMELER

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Satın alma gücünü üretildikleri yerlerden bu gücü kullanacak olan yerlere aktarmayı kolaylaştıran pazarlara fon pazarları diyoruz. Tasarrufçuların yarattığı satın alma gücü fon pazarları tarafından ya üretici işletmelere ya da tüketici bireylere aktarılır. Fon pazarları kurumlar, araçlar ve kurallardan oluşur. Türkiye'de fon pazarları satın alma gücünü üretici işletmelere aktaracak şekilde gelişmiştir. Tüketicilere kredi sağlayan kurumlar gelişmemiştir. Fon pazarları içinde birkaç banka, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Kurumu tüketicilere konut kredisi vermektedir. Tüketicilerin diğer kredi ihtiyaçları üretici işletmelerce karşılanmaktadır. Türkiye'de satış finansman şirketleri ve tüke¬tici finansman şirketleri kurulmamıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

T.C. Merkez Bankası, Para - Kredi İstatistikleri özetleri. Çeşitli aylar.T.C. Merkez Bankası Para - Kredi İstatistikleri Özeferi.Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A. Ş. Erıd Use raporların¬dan derlenmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com