Buradasınız

IBN HALDUN'UN MUKADDİME'SİNDEKİ «ASABİYE» MEFHUMU

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Arap Edebiyatında «Asabiye» mefhumunun gelişmesi -Ibni Haldunun Mukaddime'sindeki «Asabiye» mefhumu -DE SLANE'ın tercümesindeki «Asabiye» mefhumu Asabiye ve Mil¬liyetçilik - Ibn Haldun'un Asabiye fikrinin tarihî geçmişi - Asabiye kelimesinin tercümesi. Ibn Haldun'un Prolegemena (1)'sını sathi olarak inceleyenlerin bile, iki husus gözlerine çarpar. «Asabiye» mefhumunun esas mevzu olarak ele alınması ve bu mefhumun yorumunun zor oluşur. Bu sebeple yeni çalışmaları olan münekkidler de «Asabiye» yi ele alıp incelemişlerdir.
117-160