Buradasınız

CİNSİYET SAPMALARI VE SOSYAL YAPIMIZDAKİ ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı toplumumuzda yaşanan ve boyutu gittikçe büyüyen bir sosyal hastalığın toplumumuzun sosyal bütünleşmesinde, aile yapısında ve değer hükümlerimizde yapabileceği etkileri tespit etmektir. Bu çalışmayı hazırlarken, bazı gayeleri esas almış bulunmaktayım. Çalışmayı, tabiattaki ve özellikle sosyal realitedeki bütünlüğü (fert ve cemiyet realitelerinin bütünlüğünü) ortaya koymak gayesiyle yapmış bulunmaktayım. Fertlerdeki arızî patolojik hallerin toplumda meydana getirdiği ve getirebileceği hastalık belirtileri incelenen grup çerçevesinde ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışma "ilim için ilim yapma prensibi" göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Sosyologlarımız, yaptıkları araştırmalarda çoğunlukla, ilgilerini belli noktalarda toplamışlar ve bazı sorunları görmezlikten gelmişlerdir ya da gördükleri halde, bazı şeyleri tabû saydıklarından, önemsiz bulduklarından veya ayıp diye nitelendirdiklerinden bu konuda inceleme yapmaktan, ilmi çalışma sergilemekten kaçınmışlardır. Oysa sosyal bilimlerde ayıp olmaz. Sorunlardan kaçılarak onların halledilmesi mümkün değildir. J.S.Mill'in de belirttiği gibi, "toplumun ıstırap çektiği meselelerden ancak onları açıkça konuşarak kurtarabilirsiniz".