Buradasınız

İSPARTA'DA ÇALIŞMA HAYATI İLİŞKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The work of life has highly changed since beginning of industrialisation in eighteenth century. One of the important changes has been urbanisation. The people who had struggled with the nature at the beginning they started to strug¬gle with the other people after industrialisation in big cities. In this article the work progress in industrial life, and particularly sociological characteristic of workers who are working in manufacture and public sectors in Isparta, Turkey, was investigated.
Abstract (Original Language): 
Çalışma davranışı insanın organik varlığının devamı ve dolayısıyla ihtiyaçlarının karşılanması açısından bütün zaman ve mekanlarda sergilenen bir davranıştır. Ancak insanın bilinen tarihi içinde, çalışma davranışları toplu¬mun yapısını şekillendirme, ferdin toplum içindeki yerini belirleme bakımından etken bir faktör olmuştur. Günlük hayatımızda sık sık kullandığımız bu basit sözcük bütün toplumu ve içindeki insanları kucaklayan bir anlama sahiptir. Özellikle insanlık tarihinin son iki yüz yılı açısından ele alındığında, Çalışma ve Çalışma ilişkileri kavramları çağdaş toplumları belirgin bir şekilde niteleyen kavramlar haline gelmiştir.