Buradasınız

CUMHURİYETİN 1923'DE İLANINDA GENEL OLARAK EKONOMİNİN GÖRÜNÜMÜ VE BUGÜN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
During the time of first decades of the 20th century, she proceeded either in agricultural or in indutrial sectors with the simple methods. Certain of time later, it initiated with the help of industrial planning progressed in the many fields of Economy. While the period of beginning of the 21st century she developed good enough level when compared by the other developing lands. But she did not get a successful development in agricultural department as the expected position. Briefly, Turkish Economy achieved only one-third of the national targets contemporarily.
Abstract (Original Language): 
Türkiye ekonomisi, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde çok ilkel tekniklerle tarım ve sanayi sektörlerini güdümlüyordu. Ancak, daha sonra Sanayi Plânları ile Cumhuriyet devrimleri ilerlemiş, ülke toplu iğne bile üretemezken sanayi ve tarımda belli merhaleler katedilmiştir. 2010 yılında Türkiye ekonomisi sanayi ve hizmet sektörlerinde birçok ülkeyi gelişmişlikte geride bırakırken; ne yazık ki tarım sektöründe aynı sebatı gösterememiştir. Kısaca ekonomik çağdaşlaşmada yolun veya hedeflerin ancak üçte birini tamamlayabilmiştir.