Buradasınız

AHMET MUHİP DIRANAS’IN SAHNESİNE GÜNÜMÜZDEN BİR BAKIŞ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This shedy entitled ―A Look to Ahmet Muhip Dıranas‘ Theatre Works at Present Time‖ examines the plays written by Ahmet Muhip Dıranas who is mostly well known with his poems more than his dramatic works. This article reveals the importance of Ahmet Muhip Dıranas as a playwright and also re-analyses his works from the present time point of view. Through his most important play Gölgeler (Shadows) based at the center of this shedy, the influence of symbolism, the concepts of death, timesocial infrastucture, the individual and the family in Dıranas‘ plays have been discussed around the social dynamics of the 1940‘s.
Abstract (Original Language): 
Ahmet Muhip Dıranas, Türk yazınında daha çok şiirleriyle dikkatleri çekmiş, şair kimliğiyle adından fazlaca söz ettirmiş, ancak bu kimliğinin yanında yazdığı oyunlar ve bir dönem yürüttüğü Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı ile tiyatromuz içinde de önemli bir yer tutmuştur. Dıranas‟ın, 1940‟lı yılların ilk yarısında yazdığı ve ilk kez 1946‟da Ġstanbul Belediyesi şehir Tiyatroları tarafından Tepebaşı Sahnesi‟nde sahnelenen Gölgeler ve yine bu yıllarda yazdığı, ilk kez 1949 yılında yine şehir Tiyatroları‟nda O Böyle İstemezdi adıyla sahnelenen Çıkmaz adlı oyunlarının yanı sıra, 1942 yılında Ankara Radyosu‟nda temsil edilen ve teması Pour le drapeau adlı eserden alınmış tek perdelik Üç Kahraman ile yeni bir bakışla düzenleyerek günün sahne koşullarına uyarladığı Abdülhak Hamit‟in Finten‟i5, oyun yazarlığı çalışmalarının belli başlı ürünleridir.

REFERENCES

References: 

AND Metin, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, Türkiye İŞ Bankası Yayınları, Ankara, 1983 CAMUS Albert, Sısyphe Efsanesi, çev: Tahsin Yücel, Ataç Kitabevi, İstanbul 1962 DIRANAS Ahmet Muhip, Oyunlar, Adam Yayınları, İstanbul 1995 DIRANAS Ahmet Muhip, Üç Kahraman, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1942 DIRANAS Ahmet Muhip, Yazılar. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000 KÖKER Levent, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, 5, baskı İletişim Yayınları, İstanbul 2000 OZANSOY Munis Faik, “Abdülhak Hamit ve Finten”, Devlet Tiyatrosu Dergisi, Ekim 1956, sayı: 29 NUTKU Özdemir, Tiyatro ve Yazar, GİM Yayınları, Ankara 1960 ŞENER Sevda, Çağdaş Türk Tiyatrosunda Ahlak Ekonomi Kültür Sorunları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1971 ŞENER Sevda, Çağdaş Türk Tiyatrosunda İnsan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1972 ŞENER Sevda, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Dost Kitabevi, Ankara 1998 TANPINAR Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, 4, baskı, Dergah Yayınları, İstanbul 1995 “Tiyatro”, Akis, 8 Eylül 1956, sayı: 122 “Tiyatro”, Akis, 13 Ekim 1956, sayı: 127,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com