Buradasınız

TÜRK TİYATROSUNDA ÇAĞDAŞ BİR KURAMCI: İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The article focuses on Ġsmayıl Hakkı Baltacıoğlu who has many theoretical and practicle drama works. The importance of Baltacıoğlu for the Turkish theatre history is his creative theatre theory. This article also analyses his theory which is related to the traditional Turkish theatre and which is a synthesis of this tradition and many international methods such as Meyerhold, Appia or Craig‟s. The article also tries to examine the relation between Baltacıoğlu‟s theory and the contemporary Turkish theatre works and it discusses the use of this theory in actual Turkish theatre.
Abstract (Original Language): 
Türk tiyatrosu, kısıtlı koşul ve olanaklarına, Tanzimat Dönemi‟nden bu yana tartışılan belli başlı sorunlarına karşın, gerek oyun yazarlığı, gerek oyuncu, yönetmen ve diğer sahne uygulayıcıları, gerekse eleştirmen ve tiyatro bilimcileri açısından pek çok değer üretmeyi başarmıştır. Ancak, tiyatromuzun bu değerlerine ve verdikleri ürünlere rağmen kendine özgü bir kuram geliştirmekte aynı başarıyı gösterdiğini söylemek ne kadar zorsa, buna bağlı olarak bir kuramcı tiyatro adamı yetiştiremediğini farketmek de o kadar kolaydır. Aslında, özgün bir kuram üretmede yaşanan bu kısırlık tek başına tiyatro sanatının sorunu değildir. Sanatın tiyatro dışında kalan dallarında ya da diğer bilimsel alanlarda da ülkemizin benzer bir sorun yaşadığı hep tartışılagelen bir gerçektir.