Buradasınız

CERVANTES’İN TİYATROSU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Cervantes, in 1615, a year before his death published his unique collection of play entitled Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados. On the other hand El trato de Argel and La Numancia, were first printed in 1784, after their manuscripts were found. In four of his comedies Cervantes deals with the Turks. Cervantes had to wait until 1980’s to be acknowledges as a playwright. Cervantes combines the Golden Age theatre tradition with the traits of avant-garde and experimental theatre. Cervantes’ view of life, art and aesthetics constitute an inseparable whole. The chain of the past, present and the future is unbreakable. Cervantes writes starting in the past, but now and here, for the future.
Abstract (Original Language): 
İyi bir oyun yazarı, kötü bir sair olduğunu dolaylı ya da dolaysız olarak birçok yapıtında dile getiren Cervantes, ne yasadığı dönemde ne de daha sonra sair ve oyun yazarı olarak söhrete ulasabildi. Oysa birçok bakımdan günümüz dünyasıyla benzerlikler gösteren Altın Çağ döneminde söhret en yüksek toplumsal değeri olusturuyor, basarı, para ve itibarı da beraberinde getiriyordu. Cervantes Don Quijote’yi yazmamıs olsaydı belki de söhrete ulasamayacak, marjinal bir yazar olarak sınırlı bir okuyucu kitlesine ulasacaktı. Ya da, henüz Türkçe’ye çevrilmemis diğer yapıtları; örneğin, La Galatea (1580) baslıklı pastoral romanı, günümüzde yazılanlara tas çıkartacak nitelikteki Persiles y Segismunda (1617) adlı serüven romanı, on iki öyküden olusan Novelas ejemplares (1613) baslıklı antolojisi, Don Quijote’nin gölgesi altında kalmaktan kurtulacaktı.

REFERENCES

References: 

AGOSTİNİ DEL RÍO : “El teatro cómico de Cervantes”, BRAE , Año LII, Tomo
XLIV, enero-abril 1964, s.223-539
* ASENSİO, Eugenio: “Introducción crítica”, Miguel de Cervantes: Entremeses,
Castalia, Madrid, 1980, s.7-49
* CANAVAGGĐO, Jean: “Brecht, lector de los entremeses cervantinos: La huella de
Cervantes en los Einaker”, Cervantes, su obra y su mundo (Actas del I Congreso
Internacional sobre Cervantes), Madrid, 1981, s.1023-1030
* CERVANTES, Miguel de: Obras completas (Recopilación, estudio preliminar,
preámbulo y notas por Angel Valbuena Prat) Tomo I, Aguilar, Madrid, 1990
* ------------------------- : Teatro completa, (Edición, introducción y notas de
Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas), Editorial Planeta, Barcelona, 1987
* ------------------------- : Don Quijote de la Mancha (Edición dirigida por Francisco
Rico), Instituto Cervantes, Barcelona, 1998
* COTARELO VALLEDOR, Armando: “Obras perdidas de Cervantes que no se han
perdido”, BRAE, Tomo XXVII, octubre 1947 – abril 1948, s.61-77
* HERMENEGĐLDO, Alfredo: La Numancia de Cervantes, SGEL, Madrid, 1976
* MUÑOZ CARABANTES, Manuel: “Cincuenta años del teatro cervantino”, Anales
Cervantinos, Tomo XXVIII, 1990, s.155-190
*----------------------------------: “El teatro de Cervantes en la escena española entre
1939-1991”, Cuadernos de Teatro Clásico, 7, 1992, s.141-192 * YAYCIOĞLU, Mukadder: “Göstergebilimsel Bakıs Altında Altın Çağ
Đspanya’sında Corrallerde Sergilenen Komedya Gösterileri”, Göstergebilim
Tartısmaları, Multilingual, Đstanbul, 2001, 261-268
* ZAMORA VĐCENTE, Alonso: “Introducción”, Miguel de Cervantes: Entremeses,
Editorial magisterio español, Madrid, 1979, s.7-23

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com