Buradasınız

Gıdaların Coğrafi İşaretlenmesi

GEOGRAPHICAL LABELING OF FOODS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Geographical labeling guarantees sustainability of traditional foods production. Geographical labeling is widespread in European Union member states and candidate countries. Republic of Türkiye has been registering different products. As geographical labeling gains global importance, an awareness rising in our country must be done for an increase in the numbers of geographical labeled products
Abstract (Original Language): 
Geleneksel gıdaların üretiminde sürdürülebilirliğin en önemli teminatlarından birisi ürünlerin coğrafi etiketlenmesidir. Coğrafi etiketleme, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelerde yaygın olarak işleme konulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, birçok farklı ürünü ile coğrafi etiketleme işlemlerine başlamıştır. Dünyada yeni önem kazanan coğrafi işaretlemenin ülkemizde de yaygınlaşması için, farkındalığın oluşturularak biran önce geleneksel ürünlerimizde coğrafi etiketlenmiş ürün sayısının arttırılması gerektirmektedir.

REFERENCES

References: 

Anonim, 1992. Products Registered as Protected Designations of Origin (PDO) and Protected Geographical Indications (PGI) Intended For Human Consumption, Council Regulation (EEC) No. 2081/92.
Anonim, 2004. Protection of geographical indications, designations of origin and certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs, Working document of commission services, Guide to community regulations, 2nd Ed., European Commission Directorate General for Agriculture Food Quality Policy in the European Union.
Anonim, 2006. On the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. Council Regulation (EEC) No 510/2006.
Koluman, A., Tezel, A., Melikoğlu, B., Aktaş, R.K., Sarıbaş, T., Akçelik, E.N., 2010. Harmonization of Turkish microbiological criteria with European food microbiology directive EC-1441-2007. 39. Dünya Veteriner Hekimliği Tarihi Birliği ve 3. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Antalya.
Koluman, A., Aktaş, R.K., Dikici, A., 2011. Authentication of Local Cheeses: A Global Perspective. In: Foster, R.D. (Ed), Cheese: Types, Nutrition and Consumption. Nova Science Publishers Inc, ISBN 978-1-61209-828-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com