Buradasınız

ALTIN MADENCİLİĞİNİN YENİDEN DOĞUŞU

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Dünya mineral hammaddeler piyasası istem açısından, üretim, fazlasıyla sonuçlanan ve beraberinde fiyatlarda düşmeyi getiren belirgin bir1 durgunluk içerisindedir. Altın, bu pazarda, özel bir yere sahiptir: Fiyatı, cevher üretimi ve istem gibi fiziksel etkenlerden çok, başlıca parasal etkenlerle denetlenir gibidir. Altın fiyatlarının 1968'de serbest bırakılması, ardından. 1975'te Amerikan vatandaşlarına altın pazarının açılmasıyla altın kurları hızla yükselmiştir.. Kurlardaki bu güçlenmeyle birlikte, altın teknolojisindeki yeni gelişmelerin de etkisiyle altın madenciliği dikkati çeken Mr büyüme ve kârlılık, süreci içine girmiştir, Böylece, yeniden bir "Altına Hücum" dönemi yaşanmaya başlamıştır.

REFERENCES

References: 

Arango, O., 1988, The world gold market: Workshop on Rare
and Precious Metals, A,. Fuganti ve G. Morteani (ed),
Quadermi di Castel Ivano, No 7, 199-202.
Boisson» P., 1987» Rôle croissant de l'or sur le marché des
matières premières minérales: Chrom,. Rech.., Min.,, No
488, 75-79.
Boyle, R.W.,, 1979» The geochemistry of gold and its deposits:
Canada Geol. Surv. Bull, 280, 584 s.
Bözdağ» Ş., 1990, Altın ve pazarı; MTA. Genel Müd., Fizibilite
Etûd. Dai Rapor (yayınlanmamış).
BRGM, Dép. Marchés et. Prospectives, 1984, Les facteurs qui
influent sur le marché de l'or: Chron. Rech, Min..,, No
474» 41-48.,
Cranstone, D. A., 1985» The history of gold discoveries in
Canada - an unfinished story: CM Bull,, 78(882), 59-65.,
International Mining, 1990 July, Vol. 7, No 7, s.6.
Interational Mining» 1990 May» Vol 7» No 5,.s. 10.
Johnson,, C, 1990, Ranking countries for minerals exploration:
Mining Jour, Gold 1990 Supp., 31.4 (8072),, 1.5-19,.
Lucas, J.M., 1985» Gold: Mineral. Facts and Problems,, Bur.
Mines Bull, 675» 323-338,
Milling-Stanley» G., 1988,, The international gold scene: Intern.
Min., Sept. 1988» 10-14.
Mining Engineering, 1990 May, Annual Review 1989,
Ni sic, B., 1987,,, La renaissance de l'industrie aurifère et les
perspectives du marché de l'or: Chron. Rech, Min,» No
488, 19-25.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com