Buradasınız

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) VE UZAKTAN ALGILAMA (UA) İLE TUZLULUĞUN ETKİSİ ALTINDA PAMUKTA VERİM KAYBININ BELİRLENMESİ (GAP BÖLGESİ, AKÇAKALE ÖRNEĞİ) TÜRKİYE

THE DETERMINATION OF THE COTTON PRODUCTIVITY AND LOSSES UNDER THE EFFECT OF SALINITY BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) AND REMOTE SENSING (RS) (GAP REGION, AKÇAKALE SAMPLING) TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2167

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
GAP (Southeastern Anatolian Project), is the biggest integrated, multi-sectorial, sustainable regional development project of Turkey. It covers many sectors for development including agriculture and irrigation too. GAP covers nine provinces together with many districts. Akcakale district is one of them, located in Harran plain, and confronted with the problem of salinity because of the high base water level and evaporation rate. Severe levels of salinity is significantly affect the efficiency of the plant yields in some areas. Main crop pattern is cotton in Harran plain beacuse of many reasons. Turkey ranks second after China in the world in cotton imports in 2009 with an amount of 957 000 tons. In this study, from the cotton fields of different salinity levels (0-20 cm depth) were evaluated from the disturbed soil samples. And also Landsat TM satellite image of the region were also taken and studied. Thus, growth of cotton during growing period and the yield of cotton were monitored. At the same time exchange of salt in the soil was monitored, too. In recent years by using remote sensing technologies, yields can be estimated using information from the selected sample areas for the large areas. For this purpose, the study analyzed for different salinity levels and yield values of land have been associated with satellite data. And finally yield of cotton cultivated areas in the Akcakale district calculated according to the effect of salinity and found that 1 840 625 kg of yield losses has been occurred due to salinity and the resulting income loss was 935 711 USD in 2009.
Abstract (Original Language): 
GAP(Güneydoğu Anadolu Projesi); Türkiye’nin en büyük, entegre, çok sektörlü, sürdürülebilir bölgesel kalkınma projesidir. Proje; kalkınma için pek çok sektörü kapsamakta olup, tarım ve sulamada bunların içindedir. 9 il ve pek çok ilçe GAP kapsamında yer almaktadır. Akçakale ilçesi de bunlardan biri olup, rakımı 385 metre, iklimi yarı kurak, yüzölçümü ise 1248 km.2’dir. Harran ovasında yer alan Akçakale genel olarak kuzeyden güneye doğru açılan düz ve geniş bir ova görümündedir. İlçe yüksek taban suyu ve buharlaşma nedeniyle tuzlulaşma problemi ile karşılaşmaktadır. Harran ovasında ana ürün pamuktur.Bazı alanlarda şiddetli seviyelerdeki tuzluluk değerleri bitki verimini önemli oranda etkileyebilmektedir. Yapılan bu çalışmada farklı tuzluluk seviyelerine gelen pamuk tarlalarından (0-20 cm derinlik) alınan bozulmuş toprak örnekleri değerlendirilmiştir. Ayrıca bölgenin Landsat TM uydu görüntüsü alınmıştır. Böylece çalışma alanlarında pamuğun yetişme periyodunda gelişimi, topraktaki tuz değişimi ve verimi takip edilmiştir. Son yıllarda uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak seçilen örnek alanlarındaki bilgiler kullanılarak geniş alanlardaki durum tahmin edilebilmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmada farklı tuzluluk değerlerine sahip arazi analiz ve verim değerleri uydu verileriyle ilişkilendirilmiştir. Akçakale ilçesindeki pamuk ekili alanlardaki tuzluluk etkisiyle oluşan verim değerleri hesaplanmıştır. Buna göre 2009 yılında, tuzlanma nedeniyle 1 840 625 kg ürün ve 935 711 USD gelir kaybı meydana gelmiştir. Türkiye pamuk ithalatında dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer almakta olup, 2009/2010’da 957 bin ton pamuk ithal etmiştir.

REFERENCES

References: 

AYDEMİR, O., 1992. Bitki Besleme ve Toprakta Verimliliği. Atatürk Üniversitesi Yayınları. No: 734. Erzurum.
BHATTI, H. M. and M. Rashid, Role of soil factors in cotton production. A review. The Pak. Cotton. 24: 183-192, 1980.
BASTIAANSSEN, G. M., MOLDEN D. J., AND MAKIN I. W., 2000. Remote Sensing for Irrıgated Agriculture: Examples From Research and Possible Application. Agricultural Water Management, 46: 137-155.
CSILLAG, F. L., AND BIEHL L., 1993. Spectral Band Selection for The Characterization of Salinity Statues of Soils. Remote Sensing Of Envoriment. 14: 3-13.
ÇULLU, M. A., ALMACA, A., ÖZTÜRKMEN, A.R., AĞCA, N., İNCE, F., DERİCİ, R., SEYREK, A., 2000. Harran Ovası Topraklarında Tuzluluğun Yayılma Olasılığının Belirlenmesi. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Proje Kod. No: 41. Şanlıurfa.
DİNÇ, U., ŞENOL, S., SAYIN, M.,KAPUR, S.,GÜZEL, N., DERİCİ, R.,YEŞİLSOY, Ş.,YEĞİNGİL, İ., SARI, N., KAYA, Z., AYDIN, M., KETTAŞ, F., BERKMAN, A., ÇOLAK, A.K., YILMAZ, K.,TUNÇGÖGÜS, B., ÇAVUŞGİL, V., ÖZBEK, H.,
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama İle (UA) İle Tuzluluğun Etkisi Altında Pamuk… 629
GÜLÜT, K., KARAMAN, C., DİNÇ, O., ÖZTÜRK, N., ve KARA, E.E., 1988. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprakları (GAT) 1.Harran Ovası. TUBİTAK.
DMİ, 2011 http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceleristatistik.aspx?m= Sanlıurfa 16.11.2011.
FENG, G. L., A. MEIRI AND J. LETEY. 2003. Evaluation of a Model for Irrigation Management Under Saline Conditions. II. Salt Distribution and Rooting Pattern Effects. Soil science Society of America Journal 67: 77-80.
GAP, 2013 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP’TA Son Durum, Şanlıurfa.
HAREM, E., 2010. Türkiye’de Tescil Edilen Pamuk Çeşitleri,.ŞANLIURFA 2010.
JENSEN, J.R. 1996. Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective, 2nd ed. Prentice-Hall Press: Englewood Cliffs, NJ, 330.
KARIM, Z, Hussain, S.G., Ahmed, M., 1990. Salinity problems and crop intensiÆcation in the coastal regions of Bangladesh. Soils publication No. 33, Soils and Irrigation Division, BARC, Farmgate, Dhaka 1215, Bangladesh, pp. 1±20.
ISYATIRIM, 2014, http://www.isyatirim.com.tr/p_exchange_avarege.aspx, 10.01.2014.
REELEVES, R. G., ANSON, A., AND LANDEN, D., 1994. Manual of Remote Sensing. American Society of Photogrammetry Vol. 11. Washington D. C.
RICHARDS, 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. USDA. Agric. Handbook, 60.
RICHARD, E., PLANT, R. E., DANIEL S., MUNK, D. S., BRUCE, R., ROBERTS B. A., RONALD, N., VARGAS, R. N., TRAVIS R. L., WILLIAMS, G., AND HUTMACHER R., 2001. Application of Remote sensing to Strategic Questions in Cotton Management and Research. The journal of Cotton Science 5:30-41.
RINDFUSS, R.R. ve STERN, P.C., 1998 Linking Remote Sensing and Social Science : The Need and the Challenges.
MASS, E.V. and HOFFMAN, G.J. 1977. Crop salt tolerance-current assessment. ASCE J. Irrigation Drainage Div. 103 (IR2). pp. 115.
MAAS, E. V., Salt tolerance of plants. App. Agric. Res., 1: 12-26, 1986.
ÖZÜDOĞRU, T., 2011, Durum ve Tahmin, Pamuk. TEPGE, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara.
TERRY, R., 1997, Soil Salinity, Aghrt 282 Class Lectures.
TURNER, D.P., COHEN, W.B., KENNEDY, R.E., FASSNACHT, K.S., AND BRIGGS, J.M., 1999, Relationships Between Leaf Area Index and Landsat TM Spectral
630
Murat AYDOĞDU & Mustafa H. AYDOĞDU & Mehmet Ali ÇULLU
Vegetation Indices Across Three Temperate Zone Sites: Remote Sensing Environment, 70: 52-68.
TÜİK, 2010, Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri Verileri.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com