Buradasınız

1939-1940 TEVFIK FİKRET MÜNAKAŞALARI 2. YENİ ADAM DERGİSİNDE "TEVFİK FİKRET ANKETİ" VE BU ANKET ETRAFINDA GELİŞEN MÜNAKAŞALAR

1939-1940 ARGUMENTS ABOUT TEVFİK FİKRET 2. "TEVFİK FİKRET SURVEY" IN YENİ ADAM MAGAZINE AND ARGUMENTS CENTERED ON THIS SURVEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_301

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
17 September 1939 Tevfik Fikret's news published in Yeni Sabah reported that Americans would buy Aşiyan in Rumeli Hisarı and turn into a museum. On 21 December 1939 Tevfik Fikret arguments came into question again with a survey consisting of six questions prepared by Yeni Sabah. The answers given by the leading authors/poets to the survey were supported with writings in Yeni Adam, Ulus and Bozkurt by associates that did not take part in this survey, some of them were criticized. Some of the answers given to questions about poet changed the course of the argument, Mehmet Akif- Tevfik Fikret matter was discussed again and Fikret was compared with Namık Kemal. In this study feelings and thoughts of the leading intellectuals were put forth with all aspects of mutual defense.
Abstract (Original Language): 
17 Eylül 1939'da Yeni Sabah gazetesinde Tevfik Fikret'in Rumeli Hisarı'ndaki Aşiyan'ının Amerikalılar tarafından satın alınarak müze hâline getirileceği haberi ile başlayan Tevfik Fikret münakaşaları 21 Aralık 1939'da Yeni Adam'ın tertip ettiği, altı sorudan oluşan anketle tekrar gündeme getirilmiştir. Dönemin önde gelen yazar/şairlerine yöneltilen anket sorularına verilen cevapların bir kısmı anket iştirakçileri dışında Yeni Adam, Ulus ve Bozkurf tak yazılarla desteklenmiş, bir kısmı ise eleştirilmiştir. Şair hakkındaki sorulara verilen cevapların bazıları tartışmanın seyrini değiştirmiş bu yüzden Mehmet Akif-Tevfik Fikret meselesi yeniden konuşulmuş, Fikret, Namık Kemal ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada söz konusu anket vesilesiyle devrin aydınlarının Tevfik Fikret ile ilgili duygu ve düşünceleri ortaya konularak birbirine zıt düşüncelerin karşılıklı savunmaları tüm boyutları ile değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 1", İçtihat, S. 281, 15 Eylül 1929, s. 5261-5262.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 2", İçtihat, S. 282, 5 Teşrinievvel 1929,
s. 5269-5270.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 3", İçtihat, S. 284, 1 Teşrinisani 1929, s. 5284-5285.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 4", İçtihat, S. 285, 15 Teşrinisani 1929, s. 5291-5292.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 5", İçtihat, S. 286, 1 Kânunuevvel 1929, s. 5291-5292.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 6", İçtihat, S. 287, 15 Kânunuevvel 1929, s. 5308-5310.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 7", İçtihat, S. 289, 15 Kânunusani 1929,
s. 5320-5321.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 8", İçtihat, S. 290, 1 Şubat 1930, s.
5330-5331.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 9", İçtihat, S. 291, 15 Şubat 1930, s.
5330-5331.
A. İzzettin, "Tevfik Fikret ve Psychanalyse Tetkikleri 10", İçtihat, S. 292, 28 Şubat 1930, s.
5347-5348.
Ahmet Hamdi Tanpınar, "Ahmet Hamdi Tanpınar Diyor ki", Yeni Adam, S. 261, 28 Birinci Kânun 1939, s. 11-12.
Burhan Belge, "Burhan Belge Diyor ki", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 6-7. Etem İzzet, "Etem İzzet Diyor ki", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 7. Hakkı Süha, "Hakkı Süha Diyor ki", Yeni Adam, S. 261, 28 Birinci Kânun 1939, s. 13-14.
Hüsamettin Bozok, "Fikret'in Aziz Hatırası", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s.
17.
İlhami Bekir, "İlhami Bekir Diyor ki", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 19. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, "Tevfik Fikret'i Nasıl Tanımalı", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 18.
İzzettin Şadan, "Tevfik Fikret Meselesi", Yeni Adam, S. 303, 17 İlk Teşrin 1940, s. 8-9. L. Erişçi, "Tevfik Fikret ve Şahsiyeti", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 10-13. Muhittin Birgen, "Muhittin Birgen Diyor ki", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 7. N. Ataç, Tevfik Fikret, Ulus, S. 6841, 19 Ağustos 1940, s. 2.
Necip Fazıl, "Necip Fazıl Diyor ki", Yeni Adam, S. 261, 28 Birinci Kânun 1939, s. 13. Nejdet Sançar, "Tevfik Fikret Meselesi", Bozkurt, S. 4, Mayıs-Temmuz 1940, s. 98-100. Nuran Özlük, 1939-1940 Tevfik Fikret Münakaşaları 1. Yeni Sabah Gazetesinde "Fikret'in Heykelini mi Dikelim Yoksa Eserlerini mi Yakalım?" Anketi ve Bu Anket Etrafında Gelişen Münakaşalar", The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 3, Issue 5, June
2012, s. 327-347.
Rüştü Şardağ, "Tevfik Fikret", Yeni Adam, S. 261, 28 Birinci Kânun 1939, s. 16-17.
Sabahattin Ali, "Sabahattin Ali Diyor ki", Yeni Adam, S. 261, 28 Birinci Kânun 1939, s. 12-13.
Sabiha Sertel, Roman Gibi: "Tevfik Fikret Davası", Ant Yayınları, İstanbul, 1966.
Sabiha Sertel, Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi, Yurt ve Dünya Yayınları, İstanbul, 1946.
Sabiha Zekeriya Sertel, Tevfik Fikret-Mehmet Akif Kavgası Münasebetiyle: Sebilürreşatçıya Cevap, Muallim Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1940.
Sabiha Zekeriya, "Sabiha Zekeriya Diyor ki", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 4¬5.
Sadri Ertem, "Sadri Ertem Diyor ki", Yeni Adam, S. 261, 28 Birinci Kânun 1939, s. 11. Suat Derviş, "Suat Derviş Diyor ki", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 5-6. Suphi Nuri İleri, "Suphi Nuri İleri Diyor ki", Yeni Adam, S. 261, 28 Birinci Kânun 1939, s. 14. Yaşar Nabi, "Yaşar Nabi Diyor ki", Yeni Adam, S. 261, 28 Birinci Kânun 1939, s. 10. Yunus Kâzım Köni, "Fikret'in Dünya Görüşü", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s.
14-16.
Ziya Gökalp, "Tevfik Fikret ve Rönesans", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 8-9. (...), "Tevfik Fikret'in Hatırası Sonsuzlaştırılmalıdır", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 2.
(...),
"Tevfi
k Fikret", Yeni Adam, S. 260, 21 Birinci Kânun 1939, s. 3.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com