Buradasınız

HALİDE EDIP'IN YEDIGUN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADINA BAKIŞI

THE VIEW OF HALİDE EDIP ON WOMAN IN HER WRITINGS PUBLISHED BY YEDIGÜN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_149

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Halide Edip Adıvar mention s "woman" in most of her works. She fervently advocates the idea that women should work and receive a better education. She is also of the opinion that women are neither men's toys nor their sex objects. She always wants to see women as individuals aware of their rights and to have them active roles in society. She regards women as a "woman", who retains her dignity as long as she knows how to share, but not a "female". There are various woman characters in her works; "the enlightened woman" and "the ideal woman" who are welcomed, "the no name woman", "the ignorant woman", "the impersonator" and "the female woman" who aren't welcomed at all. In her works, while she tends to criticize the characters who she doesn't approve of, she h olds the ones, who she welcomes, in high regard. The aim of this article is to analyze Halide Edip's writing published by Yedigün and examine her view of women. In order to achieve this aim, we are going to quote some passages from the aforementioned writing and scrutinize her view of women using these extractions.
Abstract (Original Language): 
Halide Edip Adıvar, hemen hemen bütün eserlerinde "kadın"dan söz etmiştir. Kadının çalışması ve eğitimi konusuna değinmiş, bu konuların savunucusu olmuştur. Kadının, erkeğin zevklerinin bir nesnesi olmadığını ileri sürmüştür. Kadını sosyal figür, kendi hayatının sahibi ve sorumlusu, bağımsız ve irade sahibi olarak görmek istemiştir. O, severken yüceleşen, paylaşırken çoğalan fakat asla bir dişi değil de "kadın" olmayı telkin etmiştir. Onun yazılarında değişik kadın tipleri kendini göstermektedir. Bunlar arasında "aydın kadın" ve "ideal kadın" gibi olumlu tiplerle "kimliksiz kadın", "cahil kadın", "taklitçi kadın" ve "dişi kadın" gibi olumsuz tipler öne çıkmaktadır. Yazar bu tiplerin özelliklerini sıraladığı yazılarında, olumsuz tipleri yererken olumlu tipleri yüceltir. Bu makalede yazarın Yedigün dergisinde yazdığı yazılar incelenecek, bu bağlamda kadına bakışının izleri sürülecektir. Bu yapılırken söz konusu yazılardan ipucu niteliğindeki bölümler alıntılanacak, açıklamalar bu alıntılarla desteklenecektir.

REFERENCES

References: 

Halide Edip, "Harabeler Arasında", Yedigün, S:169, 3 Haziran 1936, s. 8, 24
Halide Edip, "Kertenkelelerle Muharebe", Yedigün, S: 210, 17 Mart 1937, s. 9
Halide Edip, "Bir Yaşıma Daha Girdim", Yedigün, S: 211, 24 Mart 1937, s. 4
Halide Edip, "Zaman Adamı... Zamane Adamı...", Yedigün, S: 213, 7 Nisan 1937, s. 6
Halide Edip, "Zoika'nın Apartmanı", Yedigün, S: 218, 12 Mayıs 1937, s. 9, 25, s. 9, 25
Halide Edip, "Topkapı Numune Bağları Yolunda Çingeneler", Yedigün, S: 224, 23 Haziran 1937, s. 6, 26
Halide Edip, "Topkapı Numune Bağlarında: Radyo, Çardaklar, İnsanlar", Yedigün, S: 225, 30 Haziran 1937, s. 6, 25
Halide Edip, "Haspaya Yaraşır", Yedigün, S: 234, 1 Eylül 1937, s. 4
Halide Edip, "Sergide Üç Millet Binası", Yedigün, S: 235, 8 Eylül 1937, s. 12-13
Halide Edip, "Yuvarlak Masa Şövalyeleri", Yedigün, S: 252, 5 II. Kanun 1938, s. 9, 26
Halide Edip, "Genç Yazıcılara Dair-2", Yedigün, S: 259, 22 Şubat 1938, s. 9, 26
Halide Edip, "Paraya Dair", Yedigün, S: 260, 1 Mart 1938, s. 13
Halide Edip, "Elektra Piyesi", Yedigün, S: 261, 8 Mart 1938, s. 9, 24
Halide Edip, "Seke Seke ben Geldim", Yedigün, S: 285, 23 Ağustos 1938, s. 9, 24
Halide Edip, "Yuvarlanan Kırklar", Yedigün, S: 287, 6 Eylül 1938, s. 9
Halide Edip, "Balalayka Çalan Adamın Sergüzeşti", Yedigün, S: 290, 23 Ağustos 1938, s. 4, 26.
Halide Edip, "Devika Rani", Yedigün, S: 300, 6 I. Kanun 1938, s. 9, 24
Halide Edip, "Çung Ling'in Lambası", Yedigün, S: 333, 25 Temmuz 1939, s. 5
Halide Edip, "Romeo ve Julyet Münasebetiyle", Yedigün, S: 345, 17 I. Teşrin 1939, s. 8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com