Buradasınız

15. YÜZYILDA RUS TÜCCAR AFANASIYNIKITIN'IN "ÜÇ DENİZ ÖTESİNE SEYAHAT" NOTLARI

THE RUSSIAN MERCHANT AFANASY NİKİTİN'S NOTES IN THE 15TH CENTURY, "A JOURNEY BEYOND THE THREE SEAS"

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_168

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
"A Journey beyond the Three Seas" is a significant literary work written in the 15t h century in the form of notes by Afanasy Nikitin between the years 1466-1472 in India. Vasily Mamirov, a priest in Moscow, somehow hit upon the diary and got it recorded in the church inventory. It was discovered by a Russian historian, N. M. Karamzin, in the Troitsko-Sergiyev monastery and published in 1817. In his notes, the Russian merchant recounted the religious beliefs, customs, moral situation and social features of the cultures he encountered and the problems he came across during his journey. The work constitutes in a compendium of the reflections of the author on politics, ethics and art, as well as a bright and clear manifestation of Medieval Russia.
Abstract (Original Language): 
Afanasiy Nikitin'in Hindistan'a 1466-1472 yılları arasında yaptığı yolculuk sırasında tuttuğu notlardan oluşan "Üç Deniz Ötesine Seyahat" 15. yüzyılda günlük şeklinde kaleme alınmış önemli bir edebî eserdir. Günlük, din adamı Vasiliy Mamıryev'in (Moskova) eline geçmiş ve kil ise envanterine kaydedilmiştir. 19. Yüzyılın başlarında Rus tarihçi ve yazar N. M. Karamzin tarafından Troitsko-Sergiyev manastırında bulunmuş ve 1817'de yayımlanmıştır. Rus tüccar, notlarında, gördüğü yerlerin dinî inanışlarını, âdetlerini, ahlâkî durumun u, gelenek ve göreneklerini, kültürlerini, toplumsal farklılıklarını ve seyahati sırasında çektiği sıkıntılarını anlatmıştır. Eser, Ortaçağ Rusya'sının dünya görüşünün açık ve net yansıtmasının yanında, yazarın siyasî, ahlâkî, sanata dair ilgilerini ve fikirlerini de içermektedir.

REFERENCES

References: 

BOGDANOV, Vladimir, (1944). Puteşestviye Afanasia Nikitina. Moskva, Leningrad, vıp. 6, 330-336.
BOLŞAYA SOVETSKAYA ENTSİKLOPEDİYA, (1954). T. 29, Moskva, 619-620. HOJENİYE ZA TRİ MORYA AFANASİA NİKİTİNA, (1980). Moskva. İZBORNİK POVESTİ DREVNEY RUSİ, (1986). Moskva.
KARAMZİN, Nikolay, (1817). İstoriya gosudarstva Rossiyskogo. SPb., T. 6, 344-346, primeç. 639.
MİNAYEV, İvan, (1882). Ctaraya İndiya. Zametki na Hojeniye Afanasia Nikitina. SPb, 1 (otd. ott. iz JMNP. Za 1881, JV° 6-7.
SREZNEVSKİY, İzmail, (1856). Hojeniye za tri morya Afanasia Nikitina v 1466-1472 gg. // Uçen. .zap. II im. AN. SPb., t. 2, vıp. 2.
TRUBETSKOY, Nikolay, (1926). Hojeniye Afanasiya Nikitina kak literaturnıy pamyatnik // Verstı, JV° 1 (pereizd. V kn.: Semiotika / Sost., vstup. St. İ obşç. Red. YU.S. Stepanova..M., 1983, s. 437-461.
ZAVADOVSKİ, Yuri, (1954). "K voprosu o vostoçnıh slovah v "Hojenii za tri morya" Afanasia Nikitina (1466-1472) ", Trudı instituta vostokovedeniya (Akademiya nauk Uzbekskoy SSR), Baskı III, sayfa 139-140.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com