Buradasınız

MÜSLÜMAN KARDEŞLER ORGUTU'NUN SON DONEMDE ORTADOĞUDAKİ ETKİNLİĞİ VE SİYASETİ

THE EFFICIENCY AND POLICY OF MUSLIM BROTHERS ORGANISA TION IN THE MIDDLE EAST IN RECENT YEARS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_376

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The fact that the Middle East remained under colonial administration, and that the existence of authoritarian regimes that oppressed the people aided by the West have, over time, led to public discontent. The right to request more say in management as the requirement of democracy and deterioration of the economic situation and the demands of freedom caused the protest movements, known as the Arab Spring, and created domino effect in the region. The Muslim Brotherhood, known as the "state" in the state, whose main objectives are the unity of Muslims in order to build an Islamic state in the countries, continued its activities in every period. Establishing schools, hospitals, factories and mosques, acting as non-governmental organizations, they made their presence feel in the political arena as well as in all areas. The Muslim Brotherhood avoided any movement against the regimes they have thought they couldn't overthrow, but on occasion they have attempted to overthrow the governments they thought they were weak. Developments taken place in the Arab Spring has been the indicator of this process. In the event that Muslim Brothers, who are seen for some as the sound of Arabian Community, the symbol of Islamic values and for some else seen as the rise of political Islam that threats the democracy, come to power, anxiety and concern about the sort of policy that Arab Spring will follow in accordance with the basic discourses is rising. Although it is not obvious that "Pluralism", "Democracy'""and "Freedom"" factors bringing together all the dissident sections against the ruling dictatorship will certainly solve the problems in the area in the process of the Arab Spring, it reveals that "Pan-Arabism", "Islam" and "Democracy" concepts will be essential in the following process.
Abstract (Original Language): 
Ortadoğu'nun uzun yıllar sömürge altında kalmış olması ve Batı'nın desteğini alarak halkını baskı altında tutan otoriter rejimlerin varlığı, zaman içerisinde halkın hoşnutsuzluğuna sebep olmuştur. Demokrasinin gereği olan yönetimde daha çok söz hakkı isteği, ekonomik durumun kötüye gitmesi ve özgürlük talepleri, Arap Baharı olarak tanımlanan ve bölgede domino etkisi yaratan protesto hareketlerinin gerçekleşmesine sebep olmuştur. Arap Baharı'nın önemli aktörlerinden olan ve bulundukları ülkelerde "devlet içinde devlet" olarak anılan Müslüman Kardeşler, temel hedefleri olan İslam devleti ve Müslüman birliğini kurmak için hemen her dönem faaliyetlerini sürdürmüştür. Sivil toplum kuruluşu gibi hareket ederek okul, hastane, fabrika ve cami kurarak her alanda olduğu gibi siyasi alanda da varlıklarını hissettirmiştir. Müslüman Kardeşler, deviremeyeceklerini düşündükleri rejimlere karşı hareketten kaçınmışlardır ancak, fırsat buldukça zayıf gördükleri yönetimlere yönelik devirme girişiminde bulunmuşlardır. Arap Baharı sürecindeki gelişmeler bunun göstergesi durumundadır. Bazıları için Arap halkının sesi, İslami değerlerin simgesi olarak görülen, bazıları tarafından da demokrasiyi tehdit eden siyasal İslam'ın yükselişi olarak görülen Müslüman Kardeşlerin iktidara gelmesi durumunda, Arap Baharının temel söylemlerine uygun olarak nasıl bir politika izleyeceği merak edilmekle birlikte endişe de yaratmaktadır. Arap Baharı sürecinde tüm muhalif kesimleri egemen diktatörlüklere karşı bir araya getiren "çoğulculuk"", "demokrasi"' ve "özgürlük"" etmenlerinin bölgedeki sorunları kesin olarak çözeceği belli olmasa da, bundan sonraki süreçte "Pan-Arabizm""', "İslam"" ve "demokrasi"" kavramlarının vazgeçilmez olacağını ortaya koymuştur.

REFERENCES

References: 

I- Dergiler Ayın Tarihi
II- Kitaplar
ARI, Tayyar, "Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Orta Doğu Politikasının Analizi ve İlişkileri Belirleyen Dinamikler'', 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, ed. İdris Bal, 3.b., Ankara Global Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2006.
BALBAY, Mustafa, Suriye Raporu, 2.b., Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2007.
BULUT, Faik, İslamcı Örgütler 2, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2009.
BULUT, Faik, Şeriat ve Siyaset, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2008.
ÇAĞLAYAN, Selin, Müslüman Kardeşler'den Yeni Osmanlılar'a İslamcılık, 2.b., İmge Kitabevi, Ankara, 2011.
el-BENNA, Hasan, Hatıralarım (Müslüman Kardeşler), 3.b.,Beka yay., İstanbul, t.y.
ESPOSİTO, John L., Kutsal Olmayan Savaş İslamcı Terör, Oğlak yay., İstanbul, 2003.
FULLER, Graham E., İslamsız Dünya, 2.b., Profil yay., İstanbul, 2010.
GERGER, Haluk, ABD-Ortadoğu-Türkiye, 2.b., Ceylan yay., İstanbul, 2006.
GERGES, Fawaz,
Amerika
ve Siyasal İslam, 2.b., Anka yay., İstanbul, 2001.
Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları, der. Ferhad İbrahim - Heidi Wedel, çev.Erol Özbek, İletişim yay., İstanbul, 2007.
PRİMAKOV, Yevgeni, Rusların Gözüyle Ortadoğu, Timaş yay., İstanbul, 2009.
ROY, Oliver,
Küreselleşen
İslam, çev.Haldun Bayrı, Metis yay., İstanbul, 2003.
ROY, Oliver,
Siyasal
İslamın İflası, çev.Cüneyt Akalın, Metis yay., İstanbul, 2005.
III-Makaleler
AÇIKALIN, Serpil, "Mısır'da Neler Oluyor?'', http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=1824
AMİN, Samir,
"Politica
l Islam in the Service of Imperialism'',
http://monthlyreview. org/2007/12/01/political-islam-in-the-service-of-imperialism
AZZAM, Maha, "Islamism Revisited'',
http://www. wcfia. harvard. edu/sites/defaultfiles/religionseminar_anusseibeh.pdf
"Bashar al-Assad is mentally unbalanced- Syrian Muslim Brotherhood Chief,
http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&id=27573
"Qaradawi Organization Sponsor Pro- Syrian Opposition Rally In Qatar",
http://globalmbreport.com/?p=5791
BAYAT,
Asef
, "Egypt, and the post- Islamist middle
east'',http://www.opendemocracy.net/asef-bayat/egypt-and-post-islamist-middle-east
157
Yeşim
DEMİR
1 •
BAYAT, Asef,
"
A New Arab Street in Post- Islamist Times",
http://mideast.foreignpolicy. com/posts/2011/01/26/a _new_arab_street
"Bureau of Democracy, Human Rights and Labor", July-December, 2010 International Religious Freedom Report, http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010_5/168276.htm
DAM, Nikolaos Van, "Syrian Future
Scenarios'' ,http://www.joshualandis. com/blog/?p=12848&cp=all
DİNÇER, Bahadır, "Müslüman Kardeşler",
http://www. usakgundem. com/yazar/414/m%C3%BCsl%C3%BCman-kardesler. html
DREYFUSS, Robert, "Political Islam vs. Democracy The Bush Administration's Deadly
Waltz With Shiite Theocrats in Iraq and Muslim Brotherhood Fanatics in Syria, Egypt and Elsewhere'',http://www. tomdispatch. com/post/39971/dreyfuss_on_bush_s_deadly_d ance_with_islamic_theocrats
DUNNE, Charles W., "After Mubarak'',
http://www.mei.edu/Publications/WebPublications/MEICommentaries/Commenta... Archive/tabid/624/ctl/Detail/mid/1531/xmid/1651/xmfid/13/Default.aspx
GÜRSELER, Ceren, "Mısır Anayasası'ndaki Değişiklikler ve Müslüman Kardeşler Örgütü'',
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6372106&p=2
http://www.setav.org/public/indir.aspx?yol...pdf... http://www. siyahgribeyaz. com/2011_03_01_archive. html
KHALİL, Magdi,
"Egypt'
s Muslim Brotherhood and Political Power:Would Democracy Survive?'' The Middle East Rewiev of International Affairs, Vol.10, No.1, Marc 2006. http://meria. idc. ac. il/journal/2006/issue1/Khalil.pdf
MUNSON, Ziad, "islamic Mobilization: Social Movement Theory and The Egyptian Muslim Brotherhood'', http://www. academics. eckerd. edu/moodle_support/ec U
PAZ, Reuven, "Targeting Terrorist Financing in the Middle East'', http://www.e-prism.org/images/Courmayeur-final.pdf
VİDİNO,
Lorenzo
, "The Muslim Brotherhood's Conquest of Europe'', Middle East Quarterly Winter 2005, http://www. meforum. org/687/the-muslim-brotherhoods-conquest-of-europe
WALSH, John, "Egypt's Muslim Brotherhood'', http://hir.harward.edu/perspectives-on-the-united-states/egypt-s-muslim brotherhood?page=0,3
WEiNBAUM, Dr.Marvin, "Egypt's Brothers Rise'',
http://www.mei.edu/Publications/WebPublications/MEICommentaries/Commenta... Archive/tabid/624/ctl/Detail/mid/1531/xmid/1905/xmfid/13/Default.aspx
www.aljazeera.com/programmes/empire/2011/04/201141474839623627.html
YELER, Abdülkadir, "Aleviler Suriye'nin Neresinde?'', http://tasam.org/tr-TR/Icerik/4491/aleviler_suriyenin_neresinde
Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Son Dönemde Ortadoğudaki Etkinliği ve Siyaseti 1
158
ZUHUR,
Sherifa
, "A Hundred Osamas:Islamıst Threats And The Future of
Counterınsurgency'',http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cf m?pubID=636 .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com