Buradasınız

DOROTHEA LANGE’İN GÖÇMEN ANNE FOTOĞRAFI ÜZERİNE

REGARDING THE PHOTO FROM DOROTHEA LANGEON MIGRANT MOTHER

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_551

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Photos have been taken for various reasons, since it was invented in 1827. These photos, taken for various reasons, have been increasingly used for various occasions, after the photography spread day by day in our daily life and its great effect on people was realised. In this respect, Dorothea Lange’s photo, named ‚Migrant Mother‛ and taken in California, USA in 1936, became a photo that has been used and interpretted by both professional and amateur artists; or even by anyone who are competent in computer programs, but fine arts. Computers became an integral part of our lives; consequently the number of social and photo sharing sites have been increasing and they are used by increasing number of people. They use this specific ‚Migrant Mother‛ photo with their subjective comments on their pages and profiles or re-take the photo and share with their followers. Besides, this photo has turned into an advertisement and propoganda material by people, who realised its effect and power. Remarkably, it has been applied on various materials for commercial business and created a giftware business, such as t-shirts, ties, coffee cups, key-chains, bags and mobile cases. The aim of this art work is to express the photo’s power, its effect on people, diversification as a result of subjective approaches and the change process in time in the light of Dorothea Lange’s ‚Migrant Mother‛ photo.
Abstract (Original Language): 
İcad edildiği 1827 yılından bugüne, birbirinden çok farklı amaçlarla fotoğraf çekilmiştir. Giderek yaygınlaşması ve gücünün, insanlar üzerindeki etkisinin farkına varılmasının ardından, farklı amaçlarla çekilen fotoğrafların, yine birbirinden çok farklı amaçlarla kullanılması durumu yaygınlaşmıştır. Bu çalışma kapsamında ele alınacak olan Dorothea Lange’in 1936 yılında California ABD’de çekmiş olduğu ‚Göçmen Anne‛ (Migrant Mother) adlı fotoğraf, çekilmesinin ardından ister profesyonel, isterse de amatör olsun çok sayıda sanatçının veya sanatla ilgisi olmasa dahi bilgisayar programlarını kullanabilen kişinin kendince yorumunu kattığı bir fotoğraf olmuştur. Bilgisayarın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasının sonucunda, sosyal paylaşım ve fotoğraf paylaşım sitelerinin sayılarının çoğalması ve giderek kullanımının yaygınlaşmaktadır. Kullanıcılar, kişisel yorumlarını katarak sayfalarında veya profillerinde bu fotoğrafı veya kendi kişisel yorumlamalarıyla yeniden çektikleri fotoğraflarını takipçileri ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda bu fotoğrafın etkisinin, gücünün farkında olan pek çok kişi için de çok iyi bir reklam veya propaganda malzemesi haline dönüştürülmüştür. Ticari amaçla farklı malzemeler üzerinde kullanımı sonucu oluşturulan çeşitli hediyelik eşyalar (tshirt, Kravat, Kahve termosu, anahtarlık, çanta ve cep telefonu kılıfı) üzerinde kullanımı, bu fotoğrafın çok farklı amaçlarla kullanımında gelinen nokta bakımından dikkat çekicidir. Bu çalışma ile Dorothea Lange’in Göçmen Anne fotoğrafı örneğinden yola çıkılarak, bir fotoğrafın gücü, insanlar üzerindeki güçlü etkisi, kişisel yaklaşımlar neticesinde farklılaşması ve zaman içinde, geçirmiş olduğu değişim sürecinin ortaya konması amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

(2005)Icons of Photography 20th Century, Prestel.
DORA Serkan (2003). Büyüyen Fotoğraf Küçülen Sosyoloji, Babil, İstanbul.
GOLDBERG Vicki (1991). The Power of Photography, How Photographs Changed
Our Lives, Abbeville
GÖKTAN M. Çağatay (2006). ‚Din Olgusu ve Fotografik Yaklaşımlar‛
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitüsü, İzmir
http://alafoto.com/?p=844
http://articles.cnn.com/2008-12-02/living/dustbowl.photo_1_migrant-mothe...
thompson-picture?_s=PM:LIVING
http://www.boltart.net/fotomuhabirilestiremediklerimizden-miymissiniz/
Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine 814
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT
S.4f71b5e219db67.04721651)
http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=2485
KOETZLE Hans-Michael (2002). Photo icons The story behind the pictures” vol 2,
Taschen.
ORAL Merter (2011). Toplumsal Belgeci Fotoğraf ve Fikret Otyam Örneği, Espas,
İstanbul. SONTAG Susan (1993). Fotoğraf Üzerine, Altıkırkbeş, İstanbul.
ÖZDAMAR Gülbin (2005). ‚Belgesel Fotoğrafın Propagandacı Tavrı: AFSAD Fotoğraf
Dergisindeki İşçi Fotoğraflarının İncelenmesi (1978-79)‛ Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
TERCAN Seçkin, (1998). ‚Fotoğraf Sanatında Kurgusal Portre‛, Sanatta Yeterlik Tez
Metni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul
YAYKIN Murat (2009). Fotoğraf İdeolojisi, Kalkedon, İstanbul.
YURDALAN Özcan (2007). Belgesel Fotoğraf ve Fotoropörtaj, Agora, İstanbul.
GÖRSEL KAYNAKLARI
http://abovethelaw.com/bear-stearns/
http://alafoto.com/?p=3449
http://alafoto.com/?p=866
http://www.andsuchandsuch.com/migrant_mother.html
http://alh.oxfordjournals.org/content/22/3/673.full
http://attackcartoons.com/article.php?story=20090316055713443&query=migr...
her
http://www.attackcartoons.com/index.php?topic=FauxtoshopFun
http://www.aucklandartgallery.com/the-collection/browse-artwork/14015/th...
uncle-[20]
http://www.canstockphoto.com/ruined-building-with-migrant-mother-7942575...
http://www.cliffordfredericks.com/drawings.html#
http://danellasydow.wordpress.com/fall-college-2011/migrant-mother/
http://danieltemkin.com/blog/post/Blingeed-Classics.aspx
http://www.dpchallenge.com/image.php?IMAGE_ID=891100
http://www.dpchallenge.com/image.php?IMAGE_ID=891119
http://dynamoe.tumblr.com/post/12648084221/mrchiizu
815
Uğur GÜNAY YAVUZ
http://www.elizabethorcutt.com/Mother4.html
http://www.flickr.com/photos/rd78/5468378564/
http://www.flickr.com/photos/viejito/3577280090/
http://www.flickr.com/photos/nyomiii/4709921718/
http://www.flickr.com/photos/idanbensi/5427542927/
http://www.flickr.com/photos/38054503@N08/
http://www.flickr.com/photos/liamdonnelly/435193947/
http://www.flickr.com/photos/genesgraphics/2903083398/
http://www.flickr.com/photos/ashleymglidewell/5442038309/
http://www.flickr.com/photos/57336354@N00/6636962307/
http://www.flickr.com/photos/everson-museum-of-art/6197591557/in/set-
72157627786989330/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/wesdriver/4932291697/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/scubuddha/4896354349/
http://www.flickr.com/photos/cathleenritt/3425836330/
http://www.flickr.com/photos/54660895@N05/5090154275/
http://www.flickr.com/photos/bentwhisker/5686465139/
http://www.flickr.com/photos/cathleenritt/3268136787/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/stacymac/1401820287/
http://www.flickr.com/photos/heatheraddleyphotography/5765280778/
http://www.flickr.com/photos/kernkraft/4709299902/
http://groupof8am.blogspot.com/index.html#1690787665573268036
http://houseofjoseph.net/news/economy/Migrant%20Mother/Migrant%20Mother.htm
http://www.kitapkaynagi.com/product/nil-yayinlari/yasatma-ideali-kirik-t...
http://www.lfcisd.net/15682081010214297/site/default.asp
http://www.marykoch.com/migrant_mother.htm
http://my.qoop.com/store/Watercolors--Drawings-and-Fine-Art-by-Artist-Ca...
4622105038782771/Migrant-Mother-by-Carol-Gauldinqpps_
218277607522671/
http://no-idphotography.co.uk/blog/index.php/2010/06/
Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine 816
http://packhamspalette.blogspot.com/2010/06/dorothea-lange-collage.html
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Go0DExx1xw_ynddqNpXhJQ
http://pictureyear.blogspot.com/2010/06/my-pie-town.html
http://www.sculptedart.co.uk/photo_gallery/Figurative%20003.htm
http://www.theslideprojector.com/photo1/photo1lecturepresentations/photo...
8.html
http://www.umass.edu/english/asp/davidov/prologue.html
http://www.utexas.edu/opa/blogs/culturalcompass/2011/11/18/east/
http://whiskerino.org/2009/beards/shotgunwillie/9666/
http://www.worth1000.com/contests/3195/time-machine-6
http://www.worth1000.com/contests/1472/degrees-of-johnny-depp
http://www.worth1000.com/contests/2327/degrees-of-janet-jackson
http://www.worth1000.com/entries/632801/migrant-paris
http://www.zazzle.com/dorothea_langes_migrant_mother_florence_thompson_s...
case-176952379162846422
http://www.zazzle.com/toddlers_long_sleeve_t_shirt_tshirt-23503294685655...
http://www.zazzle.com/mug_travel_mug-168660563003361021
http://www.zazzle.com/button_round_button-145523371837687102
http://www.zazzle.com/tie_workers_are_worthy_of_their_hire-1511312918604...
http://www.zazzle.com/tote_grocery_tote_bag-149313649912776587
http://www.zazzle.com/key_chain_premium_square_key_chain_keychain-
146479311046298238 kadar doğal olduğunun bir başka kanıtıdır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com