Buradasınız

FOR AN EFFICIENT MANAGEMENT OF WATER DEMANDS: FARMER TRAINING SERVICE (ÇES) IN THE LSP IN TURKEY

SU İSTEKLERİNİN YÖNETİLMESİNDE ETKİLİ BİR YÖNTEM : AŞAĞI SEYHAN PROJESİNDE (LSP) ÇİFTÇİ EĞİTİM SERVİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Gelişmiş tarım teknolojilerinin çiftçiye iletilmesinde en etkili araç “Tarımsal Yayım” servisleridir. Tanmsal geliştirme projelerinin başarısında çiftçi eğitim servislerinin çok önemli ve etkili rolleri vardır. Aşağı Seyhan sulama projesinin (LSP) birinci safhasında çiftçiler için özel bir Çiftçi Eğitim Servisi (ÇES) kurulmuştur. Bu servis Dünya Bankasının teknik yardımıyla kurulmuş olup, "Ziyaret et ve Eğit" çiftçi eğitim anlayışının en etkili modellerinden birisini oluşturmuştur. Ancak yeni oluşturulan bu Çiftçi Eğitim Servisi Tarım Bakanlığı bünyesinde bulunan ve halen mevcut olan Tarımsal Yayım Servisinden ayrı olarak kurulduğu için aşağı Seyhan sulamasının ikinci safhasında ömrünü tamamlayıp kapatılmıştır. Ancak projenin birinci ve ikinci gelişim safhalarında DSİ, Toprak Su, Zirai Donatım, Tarım Bakanlığı araştırma kuruluşları ve hatta özel sektör temsilcileri ile sulama işlemlerine paralel periyodik olarak yapılan toplantılar, projenin bir parçası haline gelmişti. Sonuçta bu servis (ÇES) aşağı Seyhan sulamasında ürün veriminin arttırılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu makalede Çiftçi Eğitim Servisi (ÇES)'in başarılı ve aksayan yönleri tartışılmıştır
Abstract (Original Language): 
Agricultural extension services are the major channels for conveying and transmitting up-to-date technologies to farmers. The role of the extension agent in the agricultural development process lies on the top of the list as a major tool in executing the agricultural development plans. A special agricultural extension unit (ÇES) was set up for farmers in the Lower Seyhan Irrigation Project area (LSP) during the stage I of the project and provided one of the earliest tests of the now widely used Training and Visit system of extension, with the aid of World Bank technical assistance. However, because ÇES was set up in isolation from existing extension services and government administrative structures, it could not be sustained in the long term; following the completion of Stage II of LSP in 1978. During the development stages I and II of the project, periodic coordination meetings of different agencies involved with irrigation activities (such as State Hydraulic Works, Soil and Water Conservation Service, Agricultural Supply Agencies, Technical Agricultural Office research organisations, and even private sector companies) became a regular feature. As a result of these services, ÇES has contributed greatly to increased production in general. Successes and weaknesses of the ÇES were discusses in this article. SU İSTEKLERİNİ

REFERENCES

References: 

1. Schwartz, L.A, 1993 Balancing Private and Public. S. World Bank Manuscript
Washington.D.C., USA
2. FAO, 1989 "FAO’s Experiences in Agricultural Extension in Agricultural and Rural
Development". Paper presented at the Global Consultation on Agricultural
Extension. FAO Headquarters, Rome; Italy, December 4-8.
3. World Bank, 1989. "Agricultural Extension: The Next Step" Policy and Research
Series No. 13. W.D.C. World Bank.
4. Tekinel, O., Yazar, A, Kanber, R, 1989. "Ex-post Evaluation of the Lower Seyhan
Project in Tıırkey" in Irrigation: Theory and Practice, Eds. J.R Rydzewski and
C.F. Ward, Pentech Press, London, UK.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com