Buradasınız

TÜRKİYE'DE ZEYTİN ÜRETİMİ VE GELECEĞİ

OLIVE PRODUCTION AND ITS FUTURE IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Olive is consired to be an important product in World’s agricultural economy .and approximately 7.5% of olives are produced in Turkiye.Altough olive production areas in Turkiye is continuosly increasing there is significant fluctuations in the amount of production due to periotisity.Between 1970 and 1997 the acreage have increased from 453.673 ha. to 571.867 ha. appoximately 1.3 times.Olive production for years 1970,1980 and 1997 respectively was 681.000, 1.350.000 and 520.000 tons. Olives are either crushed for oil or processed for table consumption.The olives in 1997 appoximately 56% in Aegean,12% Marmara,30% in Mediterranean and 2% in other regions were produced.According to the current study by the year 2010 the olive production is estimated to be 1.008.608 tons for crushing and 1.448.783 tons for table consumption.
Abstract (Original Language): 
Dünya tarım ekonomisinde önemli bir ürün olarak kabul edilen zeytin üretiminin yaklaşık %7.5’i Türkiye’de geçekleşmektedir. Ülkemizde zeytin üretimi yapılan alanlarda artış olmasına karşılık, üretimde de dalgalanmalar vardır. 1970 yılında 453.673 hektar olan zeytin alanları yaklaşık 1.3 kat artarak 1997 yılında 571.867 hektara ulaşmıştır. Periyodisite görülen zeytin üretiminde yıllara göre önemli düzeyde dalgalanmalar görülmekte olup, üretim miktarları 1970’te 681.000 ton, 1980’de 1.350.000 ton ve 1997’de de 520.000 ton olarak gerçekleştirilmiştir. Yağlık ve sofralık olarak yararlanılan zeytinin 1997 yıllı itibariyle yaklaşık %55,78’i Ege, %11,87’si Marmara, %30,0’u Akdeniz ve %2’si de diğer bölgelerde gerçekleşmektedir. Yapılan araştırma bulgularına göre zeytin üretiminin 2010 yılında sofralık çeşitlerde 1.008.608 tona ve yağlık çeşitler de ise 1.448.783 tona ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

REFERENCES

References: 

1. TZOB, 1996, Zirai ve İktisadi Rapor 1994-1996, Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
Yayın No: 178, Ankara.
2. DİE, Tarımsal Yapı ve Üretim, Çeşitli Yıllar (1)
3. ANONİM. 1997. Zeytin Raporu, Meyvecilik Alt Komisyon Raporu, Yedinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyon Raporu, Yayın
No:DPT:2469-ÖİK:516.
4. DRAPER, N. R. and SMITH, H., 1996. Applied Regression Analysis Jhonwiley
and Sonor Inc.Newyork.
5. KMENTA, J., 1991. Elements of Econometrics The Macmillan Company
Newyork.
6. FAO, Web Sayfası (www.fao.org).
7. BUSİAD, Mayıs 2000, Yapılabilirlik Çalısması Raporu Zeytincilik Sektörü Ar-
Ge Merkezi ,Bursa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com