Buradasınız

TÜRKİYE’DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI

SUKUK IN TURKEY: LEASE CERTIFICATES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the most important tools of Islamic finance, in recent years, is the Islamic debt securities expressed by the sukuk which is also known as interest-free bonds. Sukuk certificates which can be treated in the secondary market and is based on a real asset structure, is make it attractive to investors. The aim of this study is to provide an understanding of, the above-mentioned concept of Sukuk and Lease certificates which is the Sukuk application in Turkey. For this purpose literature review were made from various sources on Sukuk. Firstly, in the introduction, concept of Islamic finance, essential of Islamic finance is mentioned. Then the concept of sukuk been discussed in detail, the differences between sukuk and conventional bonds were cited. In following section, the benefits of sukuk securities in terms of investors and firms that needs funding, are explained. In the next part, the common types of sukuk have been mentioned. In the sixth chapter, the lease certificates which is called sukuk in Turkey, variety of the lease certificates, how to lease certificate is being exported have been addressed. Finally, current status of sukuk market in the World and in Turkey is shown and it has been noticed that Turkey has taken a very small share of the world sukuk market. In the conclusion, research topics that can be done as continuation of this study are proposed; it is emphasized on importance of Sukuk and Islamic finance for Turkey, and wishes have been made as Turkey should be center of Islamic finance.
Abstract (Original Language): 
İslami finansın son yıllardaki en önemli enstrümanlarından biri de Sukuk ile ifade edilen faizsiz tahvil veya bono olarak da nitelendirilen borç senetleridir. Sukuk sertifikalarının ikincil piyasalarda işlem görebilen ve gerçek bir varlığa dayanan yapısı, Sukuku yatırımcılar için cazip kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yukarıda bahsedilen sukuk kavramı ile Türkiye’deki sukuk uygulaması olan kira sertifikalarının anlaşılmasını sağlamaktır. Bu amaçla sukuk ile ilgili çeşitli kaynaklardan derlemeler yapılmıştır. Öncelikle giriş kısmında İslami finansman kavramından, İslami finansın gerekliliğinden bahsedilmiştir. Daha sonra sukuk kavramı detaylı olarak irdelenmiş, sukuk ile klasik bono arasındaki farklar aktarılmıştır. Ardından sukuk senetlerinin yatırımcılar ve fon ihtiyacı duyan firmalar açısından avantajları açıklanmıştır. Bir sonraki bölümde ise yaygın olan sukuk çeşitlerinden bahsedilmiştir. Altıncı bölümde Türkiye’deki sukuk olarak adlandırılan kira sertifikalarından, bu kira sertifikalarının çeşitlerinden, kira sertifikalarının nasıl ihraç edildiğinden bahsedilmiştir. Son olarak Dünyadaki ve Türkiye’deki sukuk piyasasının durumundan bahsedilmiş, Türkiye’nin Dünya sukuk piyasasından çok küçük bir pay aldığı anlatılmıştır. Sonuç kısmında ise bu çalışmanın devamında yapılabilecek araştırma konuları önerilmiş, Türkiye için sukuk ve İslami finansın önemine değinilmiş ve Türkiye’nin İslami finansın merkezi olması gerektiği temennisinde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

AASSER, M. E., 2014. December puts sukuk on firmer footing for 2014. Ocak 2014 tarihinde Islamic finance service: http://www.islamicfinanceservice.com/Article/3293924/Research/IFIS-data-... adresinden alındı ALVİ, I. A., RUFAİ, A., DADABHOY, I., & NASEER, U. M. 2013. A Comprehensice Study of the Global Sukuk Market 3rd Edition. International Islamic Financial Market. ASYA YATIRIM A.Ş. 2014. Sukuk. Ocak 2014 tarihinde Asya Yatırım A.Ş.: http://www.asyayatirim.com.tr/AsyaYatirim_31_3_sukuk adresinden alındı ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., Y. (2014, Ocak 16). Sukuk ve Kira Sertifikaları Hakkında Telefonla Röportaj. İstanbul. AYUB, M., 2007. Understanding Islamic Finance. England: John Wiley & Sons Ltd. DÖNDÜREN, P. D., 1998. İslami Ölçülerle Ticaret Rehberi. İstanbul: Erkam Yayınları. KUVEYT TÜRK A.Ş.,2011. Faizsiz Bankacılık ve Günümüz Bankacılık Uygulamaları. İstanbul. SECURİTİES COMMİSSİON MALAYSİA (SC)., 2014. Frequently Asked Questions On Retail Bonds And Sukuk. Ocak 2014 tarihinde Securities Commission Malaysia (SC): http://www.sc.com.my/frequently-asked-questions-on-retail-bonds-and-sukuk/ adresinden alındı SERMAYE PİYASA KURULU, (2013, Haziran 7). KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ. Resmi Gazete(28670). SERMAYE PİYASA KURULU, 2014. Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu. Ocak 2014 tarihinde Sermaye Piyasa Kurulu: http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=201041&subid=0&ct=c adresinden alındı SERMAYE PİYASASI KURULU, (2010, Nisan 1). KİRA SERTİFİKALARINA VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. Resmî Gazete(27539). TURHAN, İ. M., 2013. Changing Regulatory Environment and the Prospect of Shariah Compliant Finance. YAKAR, S., KANDIR, S., & ÖNAL, Y., 2013. Yeni Bir Finansman Aracı Olarak “Sukuk-Kira Sertifikası” ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi. (84). YILMAZ, G., 2014. Sukuk piyasasına bakış. (Bloomberg HT Araştırma) Ocak 2014 tarihinde Bloomberg HT: ttp://www.bloomberght.com/haberler/haber/1453093-sukuk-piyasasina-bakis adresinden alındı YÜCEL, F. E., & DEMİREL, B. B., 2012. Günümüzün gözde finansman aracı: Sukuk. İstanbul: Ernst & Young.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com