Buradasınız

YILIN AYLARI ETKİSİ’NİN BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ’NDE GARCH (1,1) MODELİ İLE TEST EDİLMESİ

THE MONTH OF THE YEAR EFFECT: EMPRİCAL EVİDENCE FROM ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX BY APPLYİNG GARCH (1,1)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The presence of market anomalies, particularly calendar anomalies, in capital markets can be considered as an opportunity to obtain returns, which will be above the average of the market, and this presents a challenge to the ongoing theory of efficiency, also termed the Efficient Market Hypothesis (EMH).This paper examines the presence of the summer holiday effect as calendar anomaly in the BIST 100 Index for a) Whole Period: 01/01/2002 – 31/12/201; b) 1. Period: 01/01/2002 – 31/12/2007; c) 2. Period: 01/01/2008 – 31/12-2013. Although the Summer Holiday Effect does not exist in the market, it can be observed that the monthly pattern does appear in different months. According to the outcomes, even though we have figured out different negative and positive results for the main period and sub-periods, they do not consistently.
Abstract (Original Language): 
Piyasa anomalilerinin varlığı, pazar katılımcıları için piyasa ortalamasının üstünde getiri elde etmek için bir fırsat oluşturmaktadır. Böyle bir durumun gerçekleşmesi, finansal piyasaların temel paradigmalarından, “Etkin Piyasa Hipotezi”ne aykırılık oluşturmaktadır. Bu çalışmada, “Yılın Ayları Etkisinin” BİST 100 Endeksi’nde var olu olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda GARCH (1,1) modeli kullanılarak analiz edilecek aylık veri setleri ana örneklem ve alt gruplar için; a)Tüm Seri: 01/01/2002 – 31/12/201; b)1. Periyot: 01/01/2002– 31/12/2007; c) 2. Periyot: 01/01/2008 – 31/12-2013 şeklinde bölümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yılın farklı aylarında anomali olarak değerlendirilebilecek bazı eğilimler ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, ana kütle ve alt gruplarda ortaya çıkan farklı negatif ve pozitif değerlerin süreklilik arz etmediğini ortaya çıkmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Al-Jafari, Mohamed, K., (2012) “An Empirical Investigation of the Day-of- the-Week Effect on Stock Returns and Volatility: Evidence from Muscat Securities Market”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 7; July 2012
Apolinario, Rosa María Cáceres, Santana, Octavio Maroto and Lourdes Jordán Sales, 2006), “Day of the Week Effect on European Stock Markets”, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 2 (2006)
Atakan, Tülin (2008) “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732
Berument, H., & H. Kyimaz. (2001). “The day of the Week Effect on Stock Market Volatility”. Journal of Economics and Finance, 25, 2, pp. 181-193.
Bollerslev, T. (1986).” Generalized Autoregressive Conditional Hetroscedasticity”. Journal of Econometrics. 31. 307-327.
Coutts, J.A., and Sheikh, M.A. (2002). “The Anomalies that aren’t There: The Weekend, January and Pre-Holiday Effects on the All Gold Index on the Johannesburg Stock Exchange 1987-1997”. Applied Financial Economics, 12, pp. 863-871
Fama, F. Eugene (1970). “Efficient Capital Markets: Review of Theory and Empirical Work”. Journal of Finance, vol.25, Issue.2
Fosback, N. (1976). “Stock Market Logic”. Institute for Econometric Research, Fort Lauderdale, p156.
Kendirli, Selçuk ve Karadeniz, Gülnara. (2012). “2008 Krizi Sonrası İMKB- 30 Endeksi Volatilitesinin Genelleştirilmiş ARCH Modeli İle Tahmini”,Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt/ Volume: 02, Sayı: 02.
Konak, Fatih ve Kendirli, Selçuk (2013), “Küresel Finansal Kriz Sürecinde Bist 100 Endeksi’nde Haftanın Günleri Etkisinin Değerlendirilmesi”, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, 2013
Konak, Fatih., ve Şeker, Yasin. (2014). The Efficiency of Developed Markets: Empirical Evidence from FTSE 100. Journal of Advanced Management Science Vol, 2(1).
Lakonishok, J. and S.Smidt (1988). "Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective". Review of Financial Studies 1, 403-425
Marrett, G. J. and Worthington, A. C. (2009). “An Empirical Note on the Holiday Effect in the Australian Stock Market, 1996–2006”. Applied Economics Letters 16(17), 1769–1772.
Mehdian, S., and M.J. Perry (2002). “Anomalies in US Equity Markets: A Re-Examination of the January Effect”. Applied Financial Economics, 12, 141-145.
Merrill, A., 1966, Behaviour of Prices on Wall Street, The Analysis Press, Chappaqua, NY
Lakonishok, J. and S.Smidt (1988). "Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective". Review of Financial Studies 1, 403-425
Lucey, Brian. M., & Whelan, S. (2004). “Monthly and Semi-Annual Seasonality in the Irish Equity Market 1934-2000”. Applied Financial Economics, 14(3), 203-208

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com