Buradasınız

KRONOLOJİK BİR SIRAYLA MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMADA USULSÜZLÜK VE SKANDALLAR

ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING IRREGULARITIES AND SCANDALS IN CHRONOLOGICAL ORDER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Accounting frauds that are intentionally and illegally caused by the executives or employees and creative accounting practices that are usually accepted as legal but generally rely on the accounting irregularities are both known as the reasons of the accounting scandals. These scandals date back to the ancient and medieval ages. They have been given more importance in the 21st century particularly after the scandals in the large companies such as Enron, Worldcom, Parmalat and different investment banks in the world. In this study, important accounting and financial reporting scandals and their causes are identified and analyzed covering the period between the ancient and medieval ages and the present day.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerde yönetici veya çalışanların kasıtlı olarak yasal olmayan bir şekilde gerçekleştirdikleri muhasebe hileleri ya da günümüzde her ne kadar yasal kabul edilse de çeşitli usulsüzlüklere dayanabilen yaratıcı muhasebe uygulamaları muhasebe skandallarının sebebini oluşturmaktadır. Eski ve orta çağa kadar uzanan bu skandallar özellikle 21.y/da Enron, Worldcom, Parmalat gibi büyük işletmelerin ve özellikle de farklı yatırım bankalarının dahil olmasıyla giderek daha da fazla önem verilir hale gelmiştir. Bu çalışmada, eski ve orta çağdan başlayarak günümüze kadar gerçekleşen önemli muhasebe ve finansal raporlama skandalları ve bunların sebepleri tespit edilip incelenmeye çalışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Advancing Freedom and Democracy Report [2010), "Türkmenistan" http://turkmenistan.usembassy.gov/afdr.html. [Erişim tarihi: 11.05.2012).
AKKAN, F. [2012), "Türkmen Lider Berdimuhammedov, yüzde 97 ile Yeniden Cumhurbaşkanı", http://haberrus.com/politics/2012/02/13/turkmen-lider-berdimuhammedov-yu... cumhurbaskani.html, (Erişim tarihi: 12.05.2012).
ALKAN, H. [2006),"Türkmenistan'da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi,l:2
ALKAN, H. [2011), OrtaAsya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar, Ankara: USAK Yayınları.
BBC Türkçe, (2012), "Türkmenistan'da seçimin galibi Berdimuhamedov",
BERDYEVA, A.
(2008)
, "Turkmenistan: Berdymukhamedov Marks First Year as
President", Eurasia Insight, http: //www.eurasianet org/departments /
insight/articles/eav021108.shtml,
(Erişi
m tarihi: 10.04.2012). DEMİRTEPE M. T. (2008.b),"Berdimuhammedov Türkmenistan'ın Kruşçev'i mi?",
http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=726, (Erişim tarihi: 10.04.2012). DEMİRTEPE, M. T. (2008.a), "Hazar Enerji Kaynakları: Enerji-Siyaset İlişkisi ve Türkiye"
Orta Asya ve Kafkasya'da Güç Politikası, (Der. Sedat Laçiner ve H. Selim
Özertem), Ankara: USAK Yayınları. DEMİRTEPE, M. T. (2012.b) "Türkmenistan'da Niyazov Kadrolarının Tasfiyesi",
http://www.usak.org.tr/myazdir.asp?id=853, (Erişim tarihi: 10.04.2012). DEMİRTEPE, M. T. (2012.a), "Türkmenistan'da Yeni Dönemde Reform Sinyalleri",
http://www.usak.org.tr/myazdir. asp?id=555, 2012, (Erişim Tarihi:
10.04.2012).
EROL, M. S. (2006), "Türkmenbaşı Sonrası Türkmenistan", Orta Asya ve Kafkasya
Araştırmaları Dergisi, 1:2, http://www.usakgundem.com/ftp /article/97.pdf,
(Erişim Tarihi: 10.04.2012). EROL, M. S. (2009), "Orta Asya'da Demokrasi Söyleminden Otoriter Rejimlere Geçiş",
Yeni Büyük Oyun, (Der.Ertan Efegil ve Neziha Musaoğlu),Ankara: Platin Yayınları. ERTAŞ, U. (2012), "Yaklaşan Türkmenistan Seçimleri ve Muhtemel Senaryolar",
http://www.tuicakademi.org/index.php/yazarlarl/107-ugur-ertas-tum-
yazilari/2644-yaklasan-turkmenistan-secimleri-ve-muhtemel-senaryolar,
(Erişim tarihi:
10.04.2012)
. EUOFFICE, (2012), "EU statement on the presidential elections in Turkmenistan",
http:// http://eeas.europa.eu/delegations/vienna/documents/eu osce/
permanent_council/2012/20120216_902_elections_in_turkmenistan_en. pdf
(Erişim
tarihi:15.05.2012)
. Eurasia Insight. (2012), "Turkmenistan to Triple Its Democracy ", 2012. Eurasia Insight,(2007), "The Government Retains its Iron Grip on Mass Media",
http://www. eurasianet.org/departments/insight/articles/eav050707.shtml,
(Erişim Tarihi:
10.04.2012)
. FOSTER, J. (2008), "A Pipeline Through A Troubled Land: Afghanistan, Canada and The
New Great Energy Game", Fore(gnpo/i'cjseries,http://ww.policyal
ternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National_Office_Pubs/20
08/A_Pipeline_Througha_Troubled_Land.pdf,
(Erişi
m tarihi: 09.7.2012). GÖKÇE, M. 2008), "Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan http://www.bbc.co.uk/turkce/ haberler/2012/02/120213_turkmen_ elections.shtml,
(Erişim tarihi: 10.04.2012). http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/turkmenistan/B060-
turkmenistan-after-niyazov.aspx. (Erişim tarihi: 10.04.2012). http://www.eurasianetorg/node/65188, (Erişim tarihi: 11.05.2012). http://www.haberakademi.net/2012/haberyazdir.aspx?hbrid=6515,(Erişim tarihi:
10.04.2012).
54
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Şebnem ADA
http://www.habercim. net/turkmenistan-secimlere-hazir.html, (Erişim tarihi: 10.04.2012).
http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=3930, (Erişim Tarihi: 10.04.2012). http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=4096, (Erişim tarihi: 10.04.2012). ICG (International Crises Group) (2007), "Turkmenistan after Niyazov", İLGAZ, E. 2007),Türkmenistan,http://www.turksam.org/tr/al306.html, 2007, (Erişim tarihi: 10.07.2012).
KARACIN, B. B. (2012), "Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz Boru Hattı Projesi", http://www.usak.org.tr/myazdir.asp?id=2052 (Erişim tarihi: 16.04.2012).
KULA, A. [2012], "Türkmenistan Diplomatik Gücünü Artırıyor",
OĞAN, S. (2012), "Yeni Türkmenbaşı: Kurbangulı Malikkuliyeviç Berdimuhammedov"
http://www.turksam.org/tr/yazdirll25.html, (Erişim tarihi: 10.04.2012). OĞAN, G. (2012), "Türkiye ile Türkmenistan Arasında Yeni Dönem", ORAZGYLYJOW, D. (2012.a), "Türkmenistan Milletlerarası Doğrudan Yatırım Hukukunun
Genel Değerlendirilmesi", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1:8. ORAZGYLYJOW,, D. (2012.b), "Türkmenistan Seçim Havasına Girdi". 2012,
http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=3328, (Erişim Tarihi: 10.04.2012). OSCE (Office for Democratic Institutions and Human Rights), (2012), "Republic Of
Turkmenistan Presidential Election", 03.01.2012. www.osce.org/odihr/ elections
/86861, (Erişim tarihi: 15.05.2012). Politics of Turkmenistan, http://en.wikipedia.org/wiki/Politics of Turkmenistan..
(Erişim tarihi: 10.04.2012). PURTAŞ, F. (2005), Bağımsız Devletler Topluluğu, Ankara : Platin Yayınları. Rekabet", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,l:3. "Habercimnet", (2012),
"Türkmenistan Seçimlere Hazır", SATAN, A. ve ÖZTÜRK, N. (2007), "Türkmenistan'da Din-Devlet İlişkilerinde Çözüm
Arayışları Resmi Dini/İslami Kurumsallaşma", Türk Dünyasının Problemleri ve
Çözüm Önerileri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Siyaset Dergisi, (2011), "Türkmenistan'da Yeniden Kalınma Dönemi",
http://www.siyasetdergisi.com.tr/Haber/TURKMENISTAN%E2% 80%99DA-
YENIDEN-KALKINMA-DONEMI/71, (Erişim tarihi: 10.04.2012). TAŞAĞIL, A. (2007), "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Politikaları" Orta Asya'da
Değişen Dengeler ve Türkiye, Ankara: SAREM Genelkurmay Basımevi. TURAN, A. (2010), "Hazar Havzası'nda Enerji Diplomasisi", Bilge Strateji, 2:2. "Türkiye-
Türkmenistan", (2012.a), "Türkmenistan Çok Partili Sisteme Geçiyor". Türkiye-Türkmenistan, (2012.b), "Türkmen Lider Seçimlerdeki Rakiplerini Yeni
Görevlere Getirdi", http://www.turkiye-turkmenistan.com/?p=3781. (Erişim
tarihi: 10.04.2012). UÇAR, F. (2007), Dış Türkler, Ankara : Fark Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com