Buradasınız

ROMAN SÖYLEMLERİNDE ANLAMSAL DİLBİLİMSEL BİR YÖNTEM OLARAK NUMARALANDIRMA: FRANSIZ ROMANI ÜZERİNE BİR DENEME

ENUMERATION AS A SEMANTIC-SYNTACTIC STRATEGY OF FICTIONAL DISCOURSE: A CASE STUDY OF FRENCH FICTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study focuses on the role of enumeration as an expressive semantic-syntactic device. Enumeration, being a dominant means in a work of fiction, is used in the creation of tactics that allow showing the oppositions I / another, we / they, peace / war. In addition, homologous enumerations create an image of France and the French. Entering the thematic strategies as their tactics, enumerations permeate the entire work of fiction, thus forming a semantic-syntactic strategy, which, in turn, participates in the formation of the novel’s global strategy, which helps identify the main idea of the novel and the author's model of the world.
Abstract (Original Language): 
İş bu çalışma taşkın anlam-sentaks aracı olan sayma üzerine yapılmıştır. Edebi eserde bariz nokta olan sayma farklı taktikler kurmak için kullanarak “ben/başkası”, “bizimki/yabancı”, “barış/savaş” gibi muhalefeti belirlemektedir. Ayrıca homolojiksel saymalar Fransa ile Fransız tipi hakkında düşünceleri oluşturmaktadır. Taktiklerden faydalanarak her hangi bir konuya girişimde bulunduğunda saymalar bütün eseri deşiyor ve böylelikle anlam-sentaks stratejileri kurup yazar tarafından düşünülen alemin şekillendirmesi ile fikirlerinin ortaya koymasına yardımcı olmaktadırlar.

REFERENCES

References: 

Eco U . Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs – Paris: Grasset, 1985.
Jouve V. La poétique du roman. – Saint-Just-la-Pendue: SEDES,1997.
Gal’perin I.R. Tekst kak ob ekt lingvističeskogo issledovanija. 3rd edition. Moscow: Editorial URSS, 2005.
Gardes-Tamine J., Hubert M.-C. Dictionnaire de critique littéraire. – Paris; Armand
Colin/Masson, 1996. – 239 p.
Issers O.S. Kommunikativnye strategii i taktiki russkoj reči. 5th edition. Moscow:
Izdatel’stvo LKI, 2008.
Černjavskaja V.E. Kognitivnaja lingvistika i tekst: neobhodimo li novoe opredelenie tekstual’nosti?// Voprosy kognitivnoj lingvistiki, № 2, 2005, p.77-83.
Némirovsky Irène. Suite française. – Paris, Éditions Denoël, 2004. 434 p.
Taillandier F. Anielka. – Paris: Editions Stock, 1999 -250 p.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com