Buradasınız

Klasik ve Elestirel Jeopolitigin Karsılastırılması ve Stratejik Derinligin Bu Baglamda ncelenmesi

COMPARISON OF CLASSICAL GEOPOLITICS AND CRITICAL GEOPOLITICS, AND REVIEW OF “STRATEGIC DEPTH” IN THIS SENSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The theory of geopolitics is a paradigm which covers different perspectives. Classical geopolitics trend which dates back to Heartland Theory of Mackinder prevailed the geopolitics till the end of the cold war and critical geopolitics developed with the end of the cold war and a new plural world. The explanation of these two perfectives is assumed to be beneficial. Besides, the study of “Strategic Depth” in terms of the comparison of classical geopolitics and critical geopolitics may give clues about the most dominant actor of Turkey’s Foreign Policy, Ahmet Davutoglu and his theoretical background.
Abstract (Original Language): 
“Jeopolitik” kuramı kendi içinde farklılıklar barındıran bir kavramdır. Mackinder’in “Kara Hakimiyet Teorisi” ile baslayan klasik jeopolitik akım Soguk Savas’ın sonuna kadar etkinligini sürdürmüs, Soguk Savas’ın sona ermesiyle birlikte çok kutuplu bir hal alan dünya ve uluslararası iliskiler yapısının etkisiyle elestirel jeopolitik bakısı ortaya çıkmıstır. Bu iki kuramın açıklanması jeopolitik açısından yarar saglayacaktır. Bunun yanında, Türkiye dıs islerine yön veren bakan Ahmet Davutoglu’nun teorik altyapısına dair bilgiler veren “Stratejik Derinlik” kitabının bu iki jeopolitik açısından incelenmesi hem güncel Türk Dıs Politikası hem de kuramsal bilgilerin pratikte uygulanabilirliginin sorgulanması açısından ipucu verecektir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ari ,Tayyar (2010), Uluslararası liskiler Teorileri,Marmara Kitap Merkezi, 2010, Bursa
Davutoglu, Ahmet (2001), Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, stanbul
Dodds, Klaus (2001), “Political geography III: Critical Geopolitics After Ten Years”,
Progress in Human Geography, Sage Publications, 25:3, 469-484
Hacısalihoglu ,Yasar (2008), “Kuramsal Ve Kavramsal Bir Çözümleme: Mekan - Güç –
Çatısma Ve Jeopolitik”, Stratejik Arastırmalar Dergisi, 1:2, 22-44
Hausofer,Karl (1998), “Why Geopolitik?”, Geopolitics Reader (ed)Gearóid Ó Tuathail,
Simon Dalby, Paul Routledge, , Routhledge,
scan ,smail Hakkı (2004), “Uluslararası liskilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çagdas
Yansımaları”, Uluslararası liskiler,1:2,47-79
Klinke Ian (2009), “Fıve Minutes For Critical Geopolitics: A Slightly Provocative
Introduction”,Exporing
Geopoliticshttp://www.exploringgeopolitics.org/Publication_Klinke_Ian_Five_Minutes_...
Critical_Geopolitics_A_Slightly_Provocative_Introduction.html
Mackinder,Halford.,J. (1904), “The Geographical Pivot of History”,The Geographical
Journal,.23:4, 421-437
Mahan,Alfred.,T. (2007),The Influence of Sea Power Upon History1660-1783, Cosimo,
New York
Sandıklı, Atilla (2011) “Jeopolitik ve Türkiye: Riskler ve Fırsatlar”, BLGESAM Yayınları,
Rapor no:27, stanbul
Tezkan ,Yılmaz ve Tasar, Murat (2002),Dünden Bugüne Jeopolitik, Ülke Kitapları, stanbul
Tuathail ,Gearóid Ó ve Dalby ,Simon, (2002),Rethinking of Geopolitics, Routledge, Londra
Tuathail ,Gearóid Ó. (1999), “Understanding Critical Geopolitics: Geopolitics And Risk
Society”, Journal of Strategic Studies, 22:2-3,107-124
Voncken,Roger (2011),“Rediscovering U.S. Geopolitics, Simpelveld”, (yayımlanmamıs
yüksek lisans tezi)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com