Buradasınız

HAZAR HAVZASI ENERJ KAYNAKLARININ JEOSTRATEJK ÖNEMNE GENEL BAKIS: TÜRKYE, AVRUPA BRLG VE ULUSLARARASI PETROL SRKETLER

GEO-STRATEGC IMPORTANCE OF THE CASPAN SEA BASIN ENERGY RESOURCES OVERVIEW: TURKEY, THE EUROPEAN UNION AND INTERNATIONAL OIL COMPANIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Throughout the history, the Caspian Sea energy basin occupied an important place in the agenda of the policies of the imperialist powers. Concerning its proven and possible energy reserves, it is hardly suprising that the region has a considerable place in the world energy sector. Caspian Basin seems as a focus point of energy production in 21th century with it’s substantial oil and natural gas reserves. Basin is important key for both governments and outer organizations. Nowadays those struggles still continue. The high resources cannot be misspelled and sharing of these resources is still producing big problems. Turkey is the country with the biggest cultural influence and political power in the Caspian Sea basin. Turkish policies and the importance of Caspian Basin for Turkish benefits have taken place in this article. Turkey, which imports a large part of its energy demand, due to its proximity to the region wants to have a visible location in the world’s energy industry. Like Turkey, the European Union due to its increasing demand for the energy resources (nearly 70% of its demand will be imported in 2030) has focused on the external energy resources. Because of increasing world energy consumption, in order to exploit the regional oil and natural gas reserves, now 93 international oil companies (35 from Europe, 26 from North America, 15 from local states and Russia, 1 from China and others) operate in the region. Furthermore in possible event of future energy searcity, transportation of the raw material resources to Europe with multiple pipeline policy from Middle Asia and Caspian Basin for the need of the supply of continious energy demand, has a big significance.
Abstract (Original Language): 
Hazar Havzası enerji kaynakları tarih boyunca büyük devletlerin emperyalist politikalarının gündeminde yer almıstır. Orta Asya bölgesinde enerji rezervleri, muhtemel ve bulunan rezerv miktarı olarak bakıldıgında oldukça önemli bir yere sahiptir. Hazar Havzası içerdigi zengin petrol ve dogalgaz kaynakları açısından 21.yüzyılın enerji üretiminin odak noktası olarak görülmektedir. Hazar havzası hem devletler hem de devlet dısı örgütlenmeler için önemli bir kilit noktasıdır. Günümüzde Hazar Havzasındaki enerji kaynaklarının paylasımı konusunda ortaya çıkan mücadeleler halen devam etmektedir. Hazar havzasındaki en önemli kültürel etki ve siyasi güce sahip ülke Türkiye’dir. Türkiye’nin Hazar Havza’sıyla ilgili izledigi politika ve bölgenin Türkiye açısından önemine de bu makalede yer verilmistir.Enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını ithal eden Türkiye, bölge kaynaklarına yakınlıgından ötürü, dünya enerji sektöründe gözle görülür bir konuma sahip olmak istemektedir. Türkiye gibi, Avrupa Birligi, 2030 yılında enerji ihtiyacının yaklasık yüzde 70’ini ithal etmek zorunda kalacaktır. Bu durumda, Birligi dıs enerji kaynaklarına yönelmesine neden olmaktadır. Artan enerji talebi nedeniyle, bölgede 35 Avrupalı, 26 Kuzey Amerikalı, 15 yerel ve Rus ve 1 tanede Çin menseli olmak üzere 93 uluslar arası petrol sirketi yatırım yapmıstır. Sonuçta, bölgedeki enerji kaynaklarının dünya piyasasına arzı konusunda, devlertlerin ticari zihniyetle düsünerek, isbirligi içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Buna ek olarak ihtiyaç duyulan enerjinin kesintisiz olarak tedarik edilmesinin saglanması için Hazar Havzası ve Orta Asya enerji ham madde kaynaklarının çokluboru hatları politikası baglamında Avrupa’ya tasınması gelecekte enerji sıkıntısı yasaması muhtemel olan Avrupa Birligi açısından öneme sahiptir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Avrupa Birligi, An External Policy to Serve Europe’s Energy Interests, s.160/06.
Avrupa Birligi. (2008), EU Energy Security and Solidarity Action Plan: 2nd Strategic Review,
Memo/08/703, Brüksel.
Bilgin, Mert, (2005). Avrasya Enerji Savasları, stanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
BOTAS, Uluslararası Projeler, Erisim Tarihi: Haziran 2009,
http://www.botas.gov.tr/index.asp.
Dısisleri Bakanlıgı. (2009), Turkey’s Energy Strategy, Erisim Tarihi: Haziran 2009,
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-politikasi.tr.mfa.
Dısisleri Bakanlıgı, Türkiye-Orta Asya Ülkeleri iliskileri, Erisim Tarihi: Haziran 2009,
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?ede60537-9169-4b35-a43b-1471fc7eaf08.
Dısisleri Bakanlıgı, Türkiye’nin Güney Kafkasya Ülkeleriyle liskileri,
Erisim Tarihi: Haziran 2009, http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?f6dc3bbf-8a73-4504-8a32-
4f77c75f4809.
Efegil, Ertan ve Elif Hatun Kılıçbeyli. (2003), Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Isıgında Orta
Asya Gerçegi, stanbul: Gündogan Yayınları.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı. (2011), Bakan Taner Yıldız’ın 2012 Yılı Bütçesini
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunus Metni, 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Erisim Tarihi:
Ocak 2012,
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2012_plan_ve_butce_komisyonu_....
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı. (2007), 2006 Yılı Faaliyet Raporu, Erisim Tarihi:
Haziran 2009, http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2006_faaliyet_raporu.pdf,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı, 2007 Yılı Faaliyet Raporu, Erisim Tarihi: Haziran 2009,
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2007_faaliyet_raporu.pdf.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı, Bakan Hilmi Güler’in 2007 Yılı Bütçesini TBMM
Genel Kuruluna Sunus Konusması, Erisim Tarihi: Haziran 2009,
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2007_butce_konusmasi.pdf.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı, Bakan Hilmi Güler’in 2005 Yılı Bütçesini TBMM
Genel Kuruluna Sunus Konusması, Erisim Tarihi: Haziran 2009,
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2005_butce_konusmasi.pdf.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı, Bakan Hilmi Güler’in 2006 Yılı Bütçesini TBMM
Genel Kuruluna Sunus Konusması, Erisim Tarihi: Haziran 2009,
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2006_butce_konusmasi.pdf.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı, Bakan Hilmi Güler’in 2009 Yılı Bütçesini TBMM
Genel Kuruluna Sunus Konusması, Erisim Tarihi: Haziran 2009,
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/2009_butce_konusmasi.pdf.
http://europa.eu/index_en.htm
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject.
pek, Pınar. (2006), The Aftermath of Baku – Tbilisi – Ceyhan Pipeline: Challenges Ahead
for Turkey”, Perceptions, Bahar, 1-17.
Özalp, Necdet. (2004), Büyük Oyunda Hazar Enerji Kaynaklarının Önemi ve Konumu,
Wınrow, Gareth m. (2005). Energy Security in The Black Sea: Caspian Region, Perceptions,
Güz, 85-98.
www.bp.com/statisticalreview.
www.eia.doe.gov/emeu/cabs.
www.petform.org.tr
Yüce, Çagrı Kürsat. (2006), Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele,
stanbul: Ötüken Nesriyat.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com