Buradasınız

KUR’AN KURSU ÖGRETCLERNN S DOYUM DÜZEYLER ÜZERNE BR NCELEME

A STUDY ON SATISFACTION LEVEL OF KORAN COURSE INSTRUCTORS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this essay, the relations between the job satisfaction level of Koran course instructors and demographic, socio-economic status, working conditions were examined. For this purpose, the provincial and district centers in Ankara, the Koran course instructors on the sample of 244 questionnaires were selected. Statistical operations on the data obtained were analyzed by SPSS program. In the end of the study determined that “age, education, first started institution, place of work and reason for choosing profession” are to be effective factors and “gender, seniority, job status, marital and economic status” are to be ineffective factors for job satisfaction perceptions of Koran course instructors.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, Kur’an kursu ögreticilerinin is doyum düzeyi ile demografik özellikleri, sosyoekonomik durumları ve çalısma sartları arasındaki iliskiler incelenmistir. Bu amaçla, Ankara il ve ilçelerinden tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmis 244 Kur’an kursu ögreticisi üzerinde anket uygulaması yapılmıs ve elde edilen veriler SPSS programı üzerinde analiz edilmistir. Arastırma sonunda, “yas, egitim, göreve baslanılan kurum, görev yeri ve meslek seçim nedeni” degiskenlerinin Kur’an kursu ögreticilerinin is doyum algıları üzerinde etkili, “cinsiyet, kıdem, is durumu, medeni durum ve gelir seviyesi” degiskenlerinin ise etkisiz faktörler oldugu belirlenmistir.

REFERENCES

References: 

Ay, Mehmet Emin (2005), Problemleri ve Beklentileriyle Türkiye’de Kur’an Kursları,
Düsünce Kitabevi, Bursa.
Büyük Türkçe Sözlük (1981), Türk Dil Kurumu, 6. Baskı, Ankara.
Çekin, Abdulkadir (2011), Kur’an Kursu Ögreticilerinin s Doyum Düzeyleri (Ankara li
Örneginde Bir Alan Arastırması), Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Demirel, Filiz (2006), Sınıf Ögretmenlerinin s Doyum Düzeyleri (Denizli li Örnegi),
Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Demir, Ercüment (2001), Sınıf Ögretmenlerinin s Doyumunu Etkileyen Olası Faktörler
Kapsamında Sınıf Ögretmenlerinin s Doyumlarının Ölçülmesi, Yayınlanmamıs
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü.
Diyanet sleri Baskanlıgı, Görev ve Çalısma Yönergesi.
_______, Kuran Kursları le Ögrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeligi.
_______, 2010 Yılı statistikleri.
Eves, Sevil (2008), Okul Yöneticilerinin s Doyumları le Problem Çözme Becerileri
Arasındaki liski, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpasa Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gülay, Hüseyin Ersin (2006), Beden Egitimi Ögretmenlerinin s Doyum Düzeylerinin
Arastırılması (Kocaeli l Örnegi), Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Sakarya
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Günbayı, lhan (1999), lkögretim Okulu Ögretmenlerinin s Doyum Düzeyleri,
Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keser, Askın (2004), “Çalısma Birey liskisi ve Çalısmanın Birey Yasamındaki Yeri”,
Endüstri liskileri ve nsan Kaynakları Dergisi, 6 (2).
_______ (2005), “s Doyumu ve Yasam Doyumu liskisi: Otomotiv Sektöründe Bir
Uygulama”, Çalısma ve Toplum: Birlesik Metal-s Ekonomi ve Hukuk Dergisi,
Sayı: 3.
Koç, Ahmet (2005), Kur’an Kurslarında Egitim ve Verimlilik Üzerine Bir Arastırma,
lahiyat Yayınları, Ankara.
Sevimli, Figen, scan, Ömer Faruk (2005), “Bireysel ve s Ortamına Ait Etkenler Açısından s
doyumu”, Ege Akademik Bakıs Dergisi, 5 (2), 55-64.
Sahin, dris (1999), lkögretim Okulunda Görevli Ögretmenlerin s Doyum Düzeyleri,
Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Egitim Bilimleri
Enstitüsü.
Sen, Süleyman Zihni (1995), Kur’an Kursu Ögrenci ve Ögreticilerinin Beklenti ve
Sorunları, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Uludag Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Varlık, Türkan (2000), Devlet ve Özel lkögretim Okullarında Çalısan Ögretmenlerin s
Doyumu, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com