Buradasınız

HİPERSİSTEM AÇISINDAN BİR METİN OLARAK FİLM: “HAYAT GÜZELDİR” FİLMİNE METİN OLARAK BAKIŞ

DER FILM ALS EIN TEXT AUS DER SICHT DES HYPERSYSTEMS: EIN TEXTANALYTISCHER VERSUCH EINES SPIELFILMS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Der Text wird heute nicht nur als Dokument gesehen, sondern in verschiedenen Formen als visueller, auditiver als Versand aller Art übertragender Text, bzw. Message verstanden. Aus der textlinguistischen Hinsicht ist ein Foto, ein Bild, Diagramm, Graphik u.a. auch ein Text gesehen und verstanden, denn es gibt eine bestimmte Nachricht und ein Thema. Wenn wir uns in diesem Rahmen schauen, dass der Film mit den Fotos von der Mobilisierung von aufeinanderfolgenden Bildern besteht, ist auch ein Text. In dieser Arbeit wird das Thema “der Film als Text” behandelt, in Bezug auf die Hyper-Text-Systeme dargestellt, wobei einige Filme, wie z.B. “La vita è bela” in diesem Zusammenhang illustriert werden sollen.
Abstract (Original Language): 
İleti anlamındaki metin günümüzde artık sadece yazılı belgeler değil karşı tarafa bir mesaj ileten görsel, işitsel her türlü gönderim olarak algılanmaktadır. Metindilbilim açısından bir fotoğraf, bir resim de metindir; çünkü belli bir ileti içerir, konusu vardır. Bu da hipersistem yapısıdır. Bu çerçeveden baktığımızda ard arda gelen fotoğrafların hareketlenmesi ile oluşan film de bir metindir. Film metni görüntü, ses, grafik gibi birden fazla farklı yapılardan oluşan bir hipermetin sistemidir. Bu çalışmada bir metin olarak film konusu ele alınmış, hipermetin sistemleri açısından betimlenmiş ve bu bağlamda “Hayat Güzeldir” filmi özelinde örneklendirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Asutay, Hikmet, “Elektronik Yazın Yeni Teknolojilerle Birlikte Yazın Dünyasında Ortaya
Çıkan Yeni Yazınsal Tür ve Biçemler”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt
11 Sayı 2 (63-86)
2. Ayata-Şenöz, Canan (2005) “Metindilbilim ve Türkçe” İstanbul:Multilingual Yabancı Dil
Yayınları
3. Çiftçi, Ayşe (Danışman: H. Asutay) “Vergleich der Irrealen in den Werken der populären
Literatur im Kontext der Türkischen- und Deutschen Kinder- und Jugendliteratur”, Trakya
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010.
4. Karadeniz, Ş. (2006): Öğretim Amaçlı Hiper Metin, Hiper Ortam ve Çoklu Ortamlar için
Tasarım İpuçları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi
5. Ortmann, Sabrina (2001)”netz literatur projekt. Entwicklung einer neuen Literaturform von
1960 bis heute” , berlinerzimmer.de Verlag
6. Yüce, Tuncay (2005) “Sinema ve Edebiyat Türleri Arasında Görülen Etkileşimler”; Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt1, Sayı 2, 2005 s.67-74
Değinilen Eserler
Uşaklıgil, Ziya Halid (1993) “Aşkı-Memnu” İstanbul: İnkilap Kitabevi
1162 Hikmet ASUTAY, Aylin ÖZTÜRK...
Eylül 2013 Cilt:21 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi
İnternet Kaynakları
http://www.webhatti.com/edebiyat-turkce/574124-metin-nedir-edebi-metin-n...
metinler-ile-bilimsel-metinlerin-farki.html (20.05.2011/ 15.50)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
http://www.youtube.com/watch?v=nTlUxNzt5Kw&feature=related,(07.05.2011/
11.30)
http://www.youtube.com/watch?v=ZPpTE6XnaP0&feature=related,(07.05.2011/ 13.45)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayat_G%C3%BCzeldir,( 07.05.2011/ 14.30)
http://i239.photobucket.com/albums/ff4/sadecegircom/wira/49555992.
jpg,(02,06,2011/15.30)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com