Buradasınız

Temsilden Kullanıma: Resim Kuramının Evrimi

From Representation to Usage: The Evolution of Picture Theory

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Later Wittgenstein’s philosophy appears as hugely different from his early philosophy. This transformation, however, appears not as a complete rejection but as an overcoming, and recognition of it as one of the modes of language only. The research for the essence of language has to be left and replaced by the study of language practices instead.
Abstract (Original Language): 
Wittgenstein’ın felsefesi ikinci döneminde esaslı bir dönüşüme uğramıştır. Ama bu dönüşüm ilk dönemki bakışın tamamen reddedilmesi yerine, ilkinin ikincisinde içerilmesi ve bu bakışın dilin kullanımlarından, hallerinden sadece birisine dönüşmesi şeklindedir. Dilin özünün arayışı terk edilmeli; yerine dil pratiklerinin incelenmesi geçmelidir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AUSTIN, John L. (1962) How To Do Things With Words, G.B, Oxford University Press.
BAÇ, Murat (2001) “Wittgenstein ve Anlamın ‘Ortalıkta’ Olması”, Felsefe Tartışmaları,
28. Kitap, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
BERKELEY, George (1998) A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge,
ed. Jonathan Dancy, New York: Oxford University Press.
CAVELL, Stanley (1969) “The Availability of Wittgenstein’s Later Philosophy”, Must
We Mean What We Say?, New York: Scribner.
FREGE, Gottlob (1998) On Sense and Meaning, Philosophy of Language: The Big
Questions içinde, ed. Andrea Nye, Wiley-Blackwell Publishing.
HARTNACK, Justus (1965) Wittgenstein and Modern Philosophy, Tr:Maurice Cranston,
USA: New York University Press.
KENNY, Anthony (2006) The Wittgenstein Reader, USA: Blackwell Publishing.
LOSONSKY, Michael (2006) Linguistic Turns in Modern Philosophy, USA: Cambridge
University Press.
MAGEE, Bryan (2000) Büyük Filozoflar, Çev: Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma
Yayınları.
PEARS, David (1985) Wittgenstein, Çev: Arda Denkel, İstanbul: Afa Yayınları.
RORTY, Richard (1991) “Wittgenstein, Heidegger, and the reification of language”,
Essays on Heidegger and Others, Philosophical Papers, Volume 2, New York: Cambridge
University Press. SOYKAN, Ömer Naci (2006) Felsefe ve Dil, Wittgenstein Üzerine Bir Araştırma,
İstanbul:MVT Yayıncılık.
STERN, David G. (2004) Wittgenstein’s Philosophical Investigations, An Introduction,
UK: Cambridge University Press.
WITTGENSTEIN, Ludwig (2006) Tractatus Logico-Philosophicus, Çev: Oruç Aruoba,
İstanbul:Metis Yayınevi.
WITTGENSTEIN, Ludwig (2007) Felsefi Soruşturmalar, Çev: Haluk Barışcan, İstanbul:
Metis Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com