Buradasınız

David Hume: Felsefe ve Metafiziğin Mahiyeti

David Hume: The Nature of Philosophy and Metaphysics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
David Hume is one of the most influential philosophers of modern philosophy. As it is well known, his critique of concept of causality awakened Immanuel Kant from his dogmatic slumbers. In this study, with the help of Hume’s two major texts, namely, A Treatise of Human Nature and An Enquiry Concerning Human Understanding, it will be analysed his comprehension of the nature of philosophy and metaphysics.
Abstract (Original Language): 
David Hume modern felsefenin en etkili filozoflarından biridir. Bilindiği üzere onun nedensellik kavramı hakkındaki eleştirisi, Immanuel Kant’ı dogmatik uykusundan uyandırmıştır. Bu çalışmada, Hume’un iki temel yapıtı, yani, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme ve İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma’dan hareketle, onun felsefe ve metafiziğin mahiyeti hakkındaki kavrayışı analiz edilecektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AYER, A. J. (2002) Hume, çev. Cemal Atila, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
CEVİZCİ, Ahmet (2008) Aydınlanma Felsefesi, Bursa: Asa Kitabevi.
HUME, David (1976) İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, çev. Oruç Aruoba,
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
HUME, David (2009) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, çev. Ergün Baylan, Ankara:
BilgeSu Yayıncılık.
KANT, Immanuel (2002) Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe
Prolegomena, çev. İoanna Kuçuradi & Yusuf Örnek, Ankara: TFK.
REICHENBACH, Hans (1993) Bilimsel Felsefenin Doğuşu, çev. Cemal Yıldırım,
İstanbul: Remzi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com