Buradasınız

YURT DIŞINDAN DÖNEN İŞÇİ ÇOCUKLARININ TÜRK TOPLUMUNA VE EĞİTİM SİSTEMİNE UYUM SORUNLARI-İSTANBUL'UN BAZI OKULLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bu makale, 'Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine Uyum Sorunları" (1) başlığı altında hektoğraf çoğaltma şeklinde basılmış bir çalışmanın "yöntem" ve "sonuçlar" kısımlarından oluşmaktadır. Çalışma, 1985 - 1987 yıllarında İstanbul'un bazı orta dereceli okullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yürütülmesi sırasında İstanbul İl Rehberlik Araştırma Merkezi ilgilileri, anket uygulanan okulların yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri, öğrencilerin velileri ve M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanları yardımcı olmuşlardır. 1.1. Araştırmanı n Amacı Bu araştırma, yurt dışından kesin dönüş yapan işçi çocuklarının başta Türk Eğitim sistemine uyumları olmak üzere, bu uyum mekanizmalarının oluşumunu etkileyen ve belirleyen sosyal, kültürel ve ailesel faktörleri tespit etme ve bu konuda uygulamaya ilişkin bazı pratik öneriler ortaya koymak amacındadır. Bu çerçevede, bu çocukların Türk toplumuna uyumlarının ve entegrasyonunun bir faktörü olarak yurt dışı yaşantılarına ilişkin bulgular da elde edilebilecektir. Sorun, uluslararası bir sorundur. Bu nedenle, sorunun kaynağının ve çözümünün bir kısmı yurt dışındadır. Bu ana sorunun işleneceği alt sorunlar "yöntem bölümünde verilmektedir. "Uyum", bir "öğrenme süreci" olarak algılanabilir. Bu öğrenme süreci birbirini izleyen belli aşamalardan oluşur (Ç.Kağıtcıbaşı 1975, s. 34-45). Yine diğer yandan "uyum" olayına "ulus temeli"nden bakma anlayışı yandan "uyum" olayına "ulus temeli"nden bakma anlayışı da terk edilmelidir.
49
61

REFERENCES

References: 

Ayhan, A 'Yurt Dışından Dönen Çocukların Uyum Sorunları", ABECE, 6 Eylül 1986.
Hesapçıoğlu, M. "Federal Almanya'daki Yabancı Çocukların ve Gençlerin Eğitimlerine İlişkin Model Denemeleri", Eğitim ve Bilim, Eylül 1980, Sayı 27, Ankara S. 13-25.
Hesapçıoğlu, M./Çağlar, A. Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine uyum Sorunları, İstanbul 1988, (hektograf çoğaltma).
Kağıtcıbaşı, Ç. Dış Ülke Yaşantısının Etkileri, B.Ü. Yayınlan 75, İstanbul
1975.
Kurtoğlu, K. Ortaöğretim Çağındaki Türk İşçi Çocuklarının Federal Almanya Dönüşü Okullarda Karşılaştıkları Dil ve İntibak Problemleri, (M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü YLT), İstanbul 1985.
Sağlam, M. Yurt Dışından Dönen Öğrenciler İçin uyum Program Modeli, (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü YLT), Ankara 1985.
Şimşek A Yabancı Ülkelerden Yurda Dönen İşçi Çocuklarının Eğitimi, (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü YLT), Ankara 1986.
Tezcan, M. Yurt Dışından Dönen Gençlerin Uyum Sorunları, Nural Matbaası, Ankara 1987.
Tomanbay, İ., Yurt Dışından Dönen ve Ankara'daki Bazı Üniversitelerde Okuyan Gençlerimizin Türkiye'de Karşılaştıkları Uyum Güçlükleri. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Eylül 1985.
Tufan, B., Federal Almanya'dan Dönen Türk İşçi Çocuklarının Türkiye'ye Döndükten Sonra Karşılaştıkları Güçlükler. H. Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Eylül 1985.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com