Buradasınız

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDA ATÖLYE ÇALIŞMALARININ İŞLEVİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This article investigates the function of "atelier work" in the field of education of painting and working at the Faculties of Education. The author considers the important role of the free thinking, free criticizing and free participating of the students in a class of atelier work. As the contemporary education of art system reveals the importance of being able to activate the imagination and the creativity of the students; the prime aim, for an instructor, must be to ensure the physical and the emotional ambiance in a class of "atelier work". Also, this pleasant working ambiance in our universities would remain the one which ,in the future, would show the meaning and
Abstract (Original Language): 
Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Resim-iş Öğretmenliği Programlarında, kuramsal dersler, mesleki deneyim, uygulamalar kadar ciddiyetle ele alınması gereken konu atölye çalışmalarıdır. Atölye çalışmaları, sağlayacağı fiziksel ve duyusal boyutlar ile nesnel ve öznel bir yapıyı barındır. Öğrenciyi özgür ve bilinçli bir arayışa yönlendiren bu sistem aynı zamanda eleştiri ve paylaşımı öngörür. Ayrıca çağdaş eğitim sisteminin yaratıcılığı benimsemesi ile atölyenin öğrencilere standardın dışına çıkabilme, hayal güçlerini zorlayabilme fırsatı vermesi ilişkilendirildiğinde bu çalışmaların işlevselliği daha da önem kazanmaktadır. Böylece "Sanatsal algılamalar" yerine "zanaatçı tavrı" benimseyen bir toplum olmaktan kurtulmak mümkün olabilecektir.

REFERENCES

References: 

Batuhan, H. (1998), Bilim, Din ve Eğitim Üzerine Düşünceler. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
Bulut, Ü. (1999), "Çağdaş Sanat Eğitimcisi Yetiştirmek". 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu'nda sunulan bildiri, Çanakkale.
Haak, B.
(1975)
, RembrandtDessins. Paris: Editions du Chene.
Kirişoğlu, O.(2002), Sanatta Eğitim, Görmek, Öğrenmek, Yaratmak. Ankara: Pegam A Yayınları.
Naubert-Riser, C. (1993), Klee, Londra: Studio Editions,
San, İ. (1983). Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Tan Yayınları.
San, İ. (1999). "Sanatla Eğitim Üzerine Yeni Düşünceler". 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunlu Sempozyumu'nda sunulan bildiri, Çanakkale.
Tolstoy, L. (1997), "Sanat Nedir?" Modernizmin Serüveni, Hazırlayan: Enis Batur, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, S. 150-152
Uçan, A. (1996), "Resim-İş Eğitiminden Plastik Sanat Eğitimine". Milli Eğitim Dergisi, Eğitim-Kültür, Sanat, 131.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com