Buradasınız

POLİS EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Polis Eğitimcileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma -

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study investigates polis educators' perceptions about police education and their self evaluation as educators. 70 police educators' perceptions, who are in post in police school in Istanbul, were elicited by self-deviced questionnaire and some reccomendations were reached
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 9 aylık polis okullarında görev yapan polis eğitimcilerinin algılarına göre; eğitimci özellikleri ve polis eğitimine bakış açıları incelenmektedir. Bu amaçla İstanbul'da görev yapan 70 polis eğitimcisinin görüşü değerlendirilerek konu ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, Y. (1999) Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar, Anı Yayıncılık, Ankara.
Alkan, C. (2000) "İkibinli Yıllarda Öğretmenlik Mesleğinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi", Çağdaş Eğitim, 275, 6-10.
Arıkoğlu,S., Polis eğitimi Başarısız, İnternet erişimi:
http://www.radikal.com.tr/2001/01/01/turkiye/01pol.shtml, 01.05.2003, 15:00
Bakioğlu, A.(1997) "Düşünmeyi Öğretmekte Öğretmen ve Okul Yöneticisinin Rolü: Düşünmek"; Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:9, İstanbul.
Bakioğlu, A.(1998) "Lider Öğretmen", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 10, İstanbul.
Bursalıoğlu, Z. (1994) Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem Yayınları:9, Ankara.
Celep, C. (1995) Halk Eğitimi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Teknikler, Personel Eğitim Merkezi Yayın
No: 22, Ankara.
Cengizek B. Mektepli Polisler, İnternet erişimi: http://www.istanbul.edu.tr/iletim/80/haberler/g1.htm, 1.05.2003, 15:57
Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2001, İnternet erişimi: http://www.egm.gov.tr/gorevler/htm, 10.08.2001, Saat:12:23
Erdoğan, F. Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim Programlarının Geliştirilmesine İlişkin bir Çalışma, Çağın Polis Dergisi, Sayı:14, Şubat, 2003b, http://www.caginpolisi.com.tr/14/index.html, 23.06.2003, Saat: 14:40.
Erdoğan, F., Eğitim Programlarının Geliştirilmesine İlişkin Bir Çalışma, Çağın Polis Dergisi, Sayı:13, Ocak,2003a, http://www.caginpolisi.com.tr/13/index.html, 23.06.2003, Saat: 14:25.
Fındıklı, R. (2000) Polis Eğitiminin Sorunları, 21.yüzyılda Polis Eğitimi Sempozyumu 25-27 Ekim 2000, Bildiriler, Eğitim Serisi 22, Haziran, 2001 Ankara.
Genç,T. (2000) 21. Yüzyıl Polis Eğitimi Sempozyumu Açılış Konuşması, 21. Yüzyıl Polis Eğitimi Sempozyumu, 23-27 Ekim 2000, Ankara.
Göküş Ö.R., Avrupa Birliği Yolunda Poliste Eğitim Seferberliği, Çağın Polis Dergisi, Sayı:18, Haziran,2003, http://www.caginpolisi.com.tr/18/index.html, 23.06.2003, Saat: 14:20.
Ilgar, L. (1996) Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Karasar, N. (1994) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 6. Basım, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık, Ankara.
Kılıç,İ.; Mercan, F. Avrupa Birliği Eşiğinde Polis, 2000. İnternet erişimi: http://www.zaman.com.tr/2001/02/08/odosya/polis.htm, 13.08.2001, Saat:15:20
Kızılkaya, A. (2000) Polis Okulları: Eğitim Programı, Öğretim Kadrosu, Yerleşim ve Temel Sorunlar, 21. Yüzyıl Polis Eğitimi Sempozyumu'unda sunulan bildiri özetleri, 23-27 Ekim 2000, Ankara.
37
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2003, Sayı 17, Sayfa : 19-38
Körezlioğlu, U. Polis Eğitim Merkezleri Ve Hizmetiçi Eğitimlerin Re-Organizasyonu Çalışmaları Çerçevesinde Polis Eğitimi, Çağın Polis Dergisi, Sayı:2, Şubat, 2002, http://www.caginpolisi.com.tr/2/index.html, 23.06.2003, Saat: 14:15.
Malkoç, G. (1996) Yetişkin kadınların öğrenme ihtiyaçları ile halk eğitimi merkezlerindeki faaliyetlere katılma amaçları, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu'nda sunulan bildiri, 18-20 Eylül, İstanbul
Özdemir, E. Polis Halkla İlişkiler Haritası Anketi, Çağın Polis Dergisi, Sayı:17, Mayıs, 2003, http://www.caginpolisi.com.tr/17/index.html, 23.06.2003, Saat: 14:30.
Semiz,E., Emniyet Teşkilatında Yöneticilik Kriterleri Ve Eğitimlerini, Değerlendirilmesi,İnternet Erişim: http://www.egm.gov.tr/egitim/makaleler/makaleler.asp?, 02.05.2003, 09:20
Yılmaz, T., Polisin Eğitiminde Yeni Düzenlemeler, Çağın Polis Dergisi, Sayı:4, Nisan, 2002, http://www.caginpolisi.com.tr/4/index.html, 23.06.2003, Saat: 15: 45.
Yücelen, K. 2000-2001 Eğitim-öğretim yılı 56. Dönem Diploma Töreni Konuşması. 20001. İnternet erişimi: http://www.icisleri.gov.tr/, 08.08.2001 Saat:17:30
38

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com