Buradasınız

PLASTİK SANATLAR EĞİTİMİNDE DESEN ÇALIŞMALARI

VISUAL ARTS EDUCATION AND DRAWING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Working on "drawing" means a process of learning of art terms, arts theories and artistic values in a class of painting at the university. This process is the main structure in this type of atelier work which ensures educational and enthousiastic impressions in order to improve the general culture of our students as well. In the Faculty of Education, this aim remains more important since we wish our students to understand the essential of the Art Education. Therefore, we suggest to spare more course time for drawing classes in programs of education of painting.
Abstract (Original Language): 
Desen çalışmak akılcı bir yöntem olarak plastik değerlerin, sanat terimlerinin ve kuramının öğrenileceği bir süreçtir. Bu süreç barındırdığı etkileyici ve eğitici dili ile kültürel ivmeyi yükselten yapıya sahiptir. Günümüzde çok daha kültürlü nesiller yetiştirilmesi gerekliliği, resim öğretmeni adaylarının sanatın özünü kavramasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle resim öğretmenliği lisans programında desen derslerine yeterli zaman ayrılmalıdır.

REFERENCES

References: 

Fleming, W.
(1995)
, Arts And Ideas, Orlando: Harcourt Brace Company
Genç, A. (1998), "Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi 2". Türkiye'de Sanat Dergisi, 35, s.60-68.
Gollwitzer, G. (1976), Express Yourself in Drawing, New York.
Lindsay, K., Vergo, P. (1994), Kandinsky, Complete Writings On Art. New York: Da Capo Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com