Buradasınız

ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR VE INTERNET KULLANIMINDA YENİ BİR BOYUT : "İNTERNET BAĞIMLILIĞI"

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The developments in technology offer a variety of technological products which make daily life easier. Today Internet enables people to reach and share information in any field. However, it brings about some side effects/drawbacks as well. These are mainly due to inappropriate handling with technology. This is especially valid in the case of internet usage. Studies indicate that there is a possibility that students become addicted to computer and internet. They also show that such over usage of computer and/or Internet affects students' social relationships and academic achievements in a negative way. The present study aims to find out Internet usage of the prospective computer teachers and thereby to define the concept of "internet addiction" according to the components and symptoms occur in student teachers' written feedbacks. The research was carried out with 57 student teachers of Computer and Instructional Technologies Department at Marmara University. They were asked to reflect on questions concerning the usage of Internet. Then their written responses were examined and categoriesed. Findings indicated that 95% of the student teachers have their own personal computers, of which 44% have ADSL connections for Internet. Findings also showed that 29 of the student teachers (50%) complained about the time they wasted on unnecessary things while surfing in the Internet. Some of these prospective teachers pointed out that in some cases Internet limits their time needs to be allocated for their other responsibilities such as studying, doing homework or working on their projects.
Abstract (Original Language): 
Teknolojideki hızlı gelişme, gündelik yaşamımızı kolaylaştıran pek çok ürünü insanoğlunun önüne sunmaktadır. Bu ürünlerin yaşamı kolaylaştırma noktasında getirdiği yararların yanı sıra, teknolojinin aşırı ve uygun olmayan kullanımı nedeniyle birtakım sorunlara yol açtığı da bilinmektedir. Bu çerçevede özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen sorun aşırı bilgisayar ve internet kullanımıdır. Böylesi bir bağımlılığın gençlerin sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediği ve okul başarılarını düşürdüğü bilinmektedir. Bu araştırmada gençlerin aşırı internet kullanıp kullanmadıkları ve bunun nedenleri üzerinde durulacaktır. Buna paralel olarak 'bağımlılık' kavramı irdelenecek; bu kavramın kapsamı ile bağımlılık belirtilerinin neler olduğu ortaya konulacaktır. Araştırma, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinden 57 kişilik bir çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular genel olarak incelendiğinde 54 kişinin (%95) evinde bil gisayar var olup, 25 kişinin (%44) ise ADSL internet bağlantısına sahip olduğu görülmektedir. Internet kullanımı nedeniyle yaşadıkları olumsuzluklar sorulduğunda; 29 kişi (%50) zaman kaybı, gereksiz işler için zaman harcama gibi nedenler belirtmişlerdir. Bu çerçevede en önemli gördükleri sorun zaman olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte diğer işler için (ders çalışma, ödevler, projeler, vb.) zaman ayıramadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma sonunda yoğun kullanımın önlenmesine ilişkin önerilere yer verilmiştir

REFERENCES

References: 

Chou ,Chien., Hsiao, Ming-Chun., Internet addiction, usage, gratifcation, and pleasure experience: the Taiwan college students' case, Computers & Education 35 (2000) 65¬80
97
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2005, Sayı 22, Sayfa : 83-98
Çelebi Arif Bağımlı mısınız?, Hekim Forumu ocak-şubat 1999, http://www.istabip.org.tr/hf/hf199.asp, 03 Mayıs 2000.
Çelebi Arif Bilgisayarın Yarattığı Sağlık Sorunları, Hekim Forumu ocak - şubat 1999, http://www.istabip.org.tr/hf/hf199.asp, 03 Mayıs 2000.
Ekinci, Armağan., Aziz Antonius'un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet, COGİTO Dergisi Sayısı KIŞ 2002.
Griffiths, M. (1999). Internet Addiction: Fact or Fiction? The Psychologist, 12(5), 246-250. Çeviren: Psk. Kazım Alat, İnternet Bağımlılığı: Gerçek mi? Kurgu mu?, Türk Psikoloji Bülteni ISSN: 1300-7408.
Holmes, Leonard. What is "Normal" Internet Use?, 1997, [http://mentalhealth.miningco.com/mentalhealth/library/weekly/aa100697.htm]
http://www.aile.gov.tr/bagimlilik.htm, 14 Mayıs 2003.
Özdemir, Özden. Tedaviye İ htiyacı Olan Var mı?
http://www.pcmagazine.com.tr/dergi/mart99/cursor.htm, 24 Ekim 2000
Özmenler, Kamil Nahit. http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ruhsagligi/, Gata Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı web sitesi, Mart 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com