Buradasınız

RESMİ VE ÖZEL LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ STRESLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Öğretmenin içinde bulunduğu stres, tüm dünyayı ilgilendirmesine rağmen nispeten tecrübeye dayanan yeni bir araştırma konusudur. Bundan dolayıdır ki öğretmenin stres konusu halen belli belirsiz bir olgudur. Elde edilen veriler öğretmenlik mesleğinde stresin bir organizasyon olarak okulu, öğretmenin performansım, kendisinin ve ailesinin fiziksel ve duygusal yönden sağlığını etkilediğini göstermektedir. Öğretmene özgü diğer özellikler ile stres arasındaki ilişkiye ait bilgiler, öğretmenin stresi ve buna karşı alınabilecek önlemler ile yapılabilecek müdahaleleri anlamaya yardımcı olmaktır. Stres üzerindeki çalışmalar ilk önce özel sektörlerden endüstriyel kuruluşlara doğru yöneltilince, özellikle insanlığa hizmet veren öğretmenlik gibi mesleklerde daha çok görüldüğüne dikkati çekmektedir (Halpin, Halpin, 1985, s.346) Öğretmenlerde stresin derecesi öğretim konularının sayısına ve karmaşıklığına da bağlıdır. Bundan dolayıdır ki bireyler için yüksek seviyedeki stresin hangi faktörlerin ve bileşimlerinin sonucu olduğunu tamamen belirlemek zordur (Pettegrew ve Wolf, 1982, s.373- 396). Bugüne dek eğitimcilerin neden eğitim konusunda strese sahip olduklarını ve nasıl başa çıktıklarını, stresin eğitimcilerin sınıf içindeki durumunu nasıl etkilediğim anlamak için gösterilen çaba çok azdır (Keavney, Sinclair, 1978, s.273-290). Pekçok eğitimci, öğretmenin kişiliği ve zihinsel sağlıklarının onların sınıfta gösterdikleri davranışlar kadar önemli olduğu kanısındadır. Hatta bazıları bu karakteristiklerin öğretmenin konu üzerindeki bilgisinden ve öğretmenin öğretme tekniğinden çok daha önemli olduğunu belirtmektedirler. Stres ve endişe üzerinde yapılan bütün araştırmalar eksik veriler sunsa da öğretmenlerin sınıfla gerginlik, huzursuzluk ve endişeyi birlikte yaşadıklarını göstermektedir. Burada önemli bir konu da öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerin göz ardı edilmesidir (Coates, Thorensen, 1976, s.159-184). Hans Selye "stres, hayatın tuzu biberidir" tabirini kullanmıştır. Stresten tam olarak kurtulma ancak ölümle mümkündür. Böylece Hans Selye tarafından vücudun çevre etkilerine karşı bir tepkisi" olarak adlandırılan stres, insanlar ve organizasyonlar için kaçınılmaz gerçeklerdir (Selye, 1974, s.83).

REFERENCES

References: 

Blase, Josehph J. "A Qualitative Analysis Of Sources Of Teacher Stress. Consequences
for Performance". American Educational Research. Journal 23. No 1 Spring 1986.
Boateng, Isaac Awua "Teacher Problems In Public Secondary Schools In Ghana", Syracuse
University 1985. Dissertation Abstracts International Vol. 46, No 12 June 1986.
Briecshke, Patricia A. "A Case Study Of Teacher, Rol Enactment In An Urban Elementary
School”. Educational Administration Quarterly. Vol. 19, No. 4, 1983.
Capel, Susan A. "The Incidence and Influences On Stress and Burnout In Secondary
School Teachers" British Journal of Educational Psychology. 57, 1987.
Coates, Thomas J. ve Carl E. Thoresen. "Teacher Anxiety, A Review with Recommendations".
Review of Educational Research- Vol. 46, No 2 1976.
Furaham, Adrian ve Monica A. Payne. "Dimensions Of Occupational Stress In West Indian
Secondary School Teacher". British Journal of Educational Psychology, 57, 1987.
Harris, Karen R., Halpm, Glenelle ve Gerald Halpm* "Teacher Stress as Related to Locus
of Control Sex and Age". Journal of Experimental Education- Vol. 53, No:3, spring
1985.
Harris, Karen R., Glenelle Halpm, Gerald Halpm, "Teacher Characteristics and Stress".
The Journal of Educational Research, Vol. 78, No 61, July/August, 1985.
Keavney, Clenese ve Kenneth E. Sinclair. "Teacher Concerns and Teacher Anxiety a Neglected
Topic of Classroom Research". Review Of Educational Research. Vol. 48, No.2,
Spring 1978.
Kyriacou, C. ve J. Sutcliffe. "Teacher Stress Prevalence, Sources and Symptoms". British
Journal of Educational Psycohoigy. 48, 1978.
Litt, Mark D. ve Dennis C. Turk. "Sources Of Stress And Dissatisfaction In Experienced
High School Teachers". Journal Of Educational Research. 78, 3, Jaunaiy-February
1985.
Milliyet. "Öğretmenler Bunalımda". 4 Kasım 1988.
Pettegrew, L.S. and Wolf GE. ’Validating Measures of Teacher Stress" American Educational
Research Journal. 1982.
Selye, Hans. Stress Without Distress. New York: J,B. Lippencott Comp., 1974.
Smilansky, J. 'External And Internal Correlates Of Teachers’ Satisfaction And Willingness
to Report Stress". British Journal of Educational Psychology. 54, 1984.
Woodhouse, D.A., E. Hall ve A. D. Wooster. "Taking Control Of Stress, In Teaching" Br.
Journal of Education Psychology. Vol. 55, No. 149,1985.
Yazıcı, Hakan "Stres". Verimlilik, MPM. 1987/8

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com