Buradasınız

0-6 YAŞ ARASINDA OYUN VE OYUNCAKLAR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Çocuğun çevresinde oyun malzemesi olarak kullanılması için kendisine imkân verilen ne kadar çok ve değişik eşya varsa, bunlara hayalinde verdiği anlamlarda o denli değişik ve zengin olabilir (Bazon, 1987, s.7). Çocuğun gelişim basamağına ve olgunluk düzeyine uygun olarak seçilmesi gereken oyuncaklar duyumların gelişiminde de etkili araçlardır. Çocuk, duyumların yardımı ile nesneleri algılar, oyuncakların yardımıyla ses, renk, şekil, koku ve boyut kavramlarını kazanır. Belli bir oyun türüne, öğrenme becerisine veya oyuncağa ne zaman hazır olduğuna anne-baba karar vermelidirler. Çocuğa yakın olmak bu saptamayı mutlaka daha kolay hale getirmez. Çoğu kez bunu deneme-yamlma yoluyla da bulmak mümkündür. Eğer çocuğunuz için uygun olduğunu düşündüğünüz bir oyuncak, henüz kullanamayacağı bir oyuncaksa, bakmadığı zaman bunu bir süre kaldırabilir, veya birkaç hafta veya ay sonra bir deneme daha yapmaya değeceğini düşündüğünüz zaman verebilirsiniz. İyi oyuncak veya oyun malzemeleri çocuğun doğal eğilimlerini ilgilerini geliştirmesine yardımcı oldukları gibi, randımanın beklenenin altında olduğu faaliyetlerde alıştırma da sağlarlar. Hiç bir oyuncak veya malzeme her ne kadar yapımcı tarafından eğitsel olarak etiketlenmiş olsa da bunu tek başma başaramayacaktır. Çocuğa yardım eden annebabanın çocuğun oyununa girmek için gösterdiği istekliliğe, öğrenimine, deney yapmasma ve tecrübesine katkıda bulunmasına bağlıdır (Arnold, 1979, s.52). Çocuğun dikkatini yoğunlaştırabilmesi, aklım kol ve bacaklarını etkin bir biçimde kullanabilme derecesi, ilgileri sonuçta anne-babanın eseridir. Oyuncak seçiminde güvenliğin yamsıra oyuncağın çocuğun gelişim düzeyine uygunluğu, çeşitli oyunlarda değişik şekillerde kullanılabilmesi özelliği de önemlidir. Çocuğun kavrama ve zihinsel gelişim hızının en yüksek olduğu okul öncesi dönemde zekâsım geliştirici, dil ve motor gelişimine yardımcı olan kendisini ifade etmesini sağlayan, yaratıcılığım ortaya koyan, duygusal bakımdan doyuma ulaşmasım sağlayan eğitici oyuncakların önemi büyüktür. Oyuncak alırken veya çocuk için oyuncak yaparken yetişkinin gözönünde bulundurması gereken bazı temel prensipler vardır: Çocuğun yaşı, cinsiyeti, ilgileri ve zekâsı gibi. Su, kum, kil gibi doğal malzemeler, oyun malzemeleri arasında en yararlılarıdır.
169
174

REFERENCES

References: 

Razon, Norma, "Çocuğun Dünyasında Oyuncağın Yeri ve Önemi", Pembe Bağcık Dergisi.
Gözlem Yayıncılık, İstanbul 1987, sayı 2, s.7.
Arnold, Arnold. Çocuğumuz ve Ovun. Çev: Rezzan Mahmudoğlu, Ece Yayınlan 1979,
s.52.
The D esin g Centre Gurdeto Plav Equipment For.. Young Chiltren GOP, Published by
the Design Council 28 Hay market Lonton, 1976, p.4
Seyrek, H., Sun. M., Cocuk Ovunlan Okul Öncesi Eğitiminde Oyun Dersi Ei Kitabı,
Mey. Yayınlan, İzmir 1991, s .l l .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com