Buradasınız

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bireylerin psiko-sosyal açıdan gelişmelerine ve gereksinimlerini karşılamalarına yönelik olarak sağlanan etkinlik ve yardımlar; Psikolojik Danışma etkinliğini oluşturmaktadır. Şüphesiz Psikolojik Danışma sürecinin odak noktasında danışman yer alır. Psikolojik danışma işlemlerini yürüten danışman, profesyonel bir eleman olup; Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma anabilim dallarında öğrenim görmüştür. Psikolojik Danışma için yetkili ve yeterli kılman bir danışmanın kuramsal-uygulamalı bilgi ve becerileri, sistematik ve örgün programlarda kazanmış olmaları gerekmektedir. Ancak sadece gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olmak, etkili bir danışmanlık için yeterli değildir. Bu özelliklerin yanı sıra danışmanların belli kişilik özelliklerine sahip olmaları beklenmektedir. Bergin (1970) danışmanın kişiliğinin, iyi bir danışma süreci için öncelikle önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yabancı literatürde yer alan pek çok araştırmada danışmanın teknik davranışlarının, kişisel özellikleri tarafından önemli derecede etkilendiği görülmektedir. Danışmanın kişilik özellikleri konusunda etkili ve başarılı bir danışmanda bulunması gereken temel özellikler şunlardır: 1. Bireyler e yardım konusunda ilgi duyma 2. Danışanı n duygularını anlamada duyarlılık 3. Kişise l uyum 4. Doğallı k 5. Kısıtsı z hoşgörü 6. Empat i 7. Sıcak , yakın ilişkiler kurabilme 8. Dürüstlük , samimiyet ve esneklik Bunlar ve bunun dışında sayılabilecek pek çok özellikler danışmanın Psikolojik Danışma ilişkilerini etkili bir biçimde sürdürmesi ve danışana yardım sağlaması yönünden önemli olmaktadır.
251
268

REFERENCES

References: 

Bergin
A
, Personality and Performance Correlates of Empathic Understanding in Psychotherapy (Ed Tamlinson and J. Hart) New Directions m Ghent Centered Therapv Baston.. Hofughton-Mifflin. 1970.
Gough. H ve A.B.Heilbrun The Adjective Check list Manual Polo. ALTO. Consults Psychologist Press. 19S0.
Savran
Canan
. Sıfat Listesi EI Kitabı, İstanbul 1995.
Super DE. Self-Concept in Vocational Development in D.E. Teachers College, Colombia University 1963.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com