Buradasınız

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE AÇILAN KURSLARIN AMACI VE KATILAN YETİŞKİN KATILIMCILAR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Halk Eğitimi Merkezleri bireyin ekonomik, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimini sağlarken, aynı zamanda toplumun kalkınmasını ve gelişmesini hedefleyen yetişkin eğitimi hizmetlerini verme amacındadır. Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslara ise çoğunlukla genç, bir işçe çalışmayan, ilkokul mezunu ev kadınları katılmakta ve en başta biçki-dikiş kurslarını tercih etmektedirler. Bu çalışmada Halk Eğitimi Merkezlerinin amaçlarına uyan ve katılımcıların çoğunun istediği programların uzlaşmacı bir yolla hazırlanması önerilmektedir. Katılımcıların istediği kurslara, yetişkin eğitimcilerin gerekli gördüğü iyi. hazırlanmış, kısa, ek programlar konularak, etkinliği ölçülebilir. Burada sadece Halk Eğitimi Merkezlerinin özel amaçları ile merkezlerdeki kurslara katılan yetişkinin özelliklerine değinilecektir.

REFERENCES

References: 

Lowe.-J, The Education of Adults: A World Perspective. UNESCO Yayınları, 1982.
MEB, Yaygın Eğitim Müdürlüğü Çalışmaları, Ankara, 1984.
MEB. İstanbul Çıraklık ve Balk Eğitimi Merkezleri, 1981-1991 Faaliyetleri. İstanbul eğitim Müdürlüğü, 1991.
MEB. Milli Eğitim İstatistikleri, Yaygın Eğitim, 1988-1989. Ankara:DÎE
Matbaası,., 1992.
Oğuzkan.T. ve OkçaboLR, Silivri İlçesinde Yetişkinlerin Öğrenme, ilgi ve ihtiyaçları ile Öğrenme Tecrübeleri. Yayınlanmamış -Araştırma Raporu, Boğaziçi Üni., 1987.
OkçaboLR. Halk Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitimciler. Yayınlanmamış Araştırma Raporu, Boğaziçi Üni., 1987.
OkçaboLR. Halk (Yetişkin) Eğitimi ve Beceri Kazandırma Kursları. Araştırma Raporu, Boğaziçi Um.. 1991.
Tuğrul,Y. Ankara Halk Eğitimi Merkezlerine Devam Eden Katılımcıların istekleri ve Beklentileri. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. MEB., 1982.
UraLO. The Reasons for Participating in Adult Education Programs in Turkey. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Boğaziçi üni.. 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com