Buradasınız

SPASTİK, OTİSTİK VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN VE KARDEŞLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Özel ihtiyaçların fark edilmesi ve her çocuğa özgü çevre düzenlemesinin gerekliliği bugün eğitimde olanaklar ölçüsünde yerine getirilmeye çalışılan bir ilkedir. Çocuklar yetişirken en etkili çevre yakın çevreleri olup, ilk yakın çevre genellikle aile ortamıdır. Aile ilişkileri bireylerin etkileşimleri ile ortaya çıkan dinamik bir yapıdır. Yeni doğan bir çocuk aileye mutluluk kadar maddi ve manevi bir yük de getirmektedir. Çocuğun yeni doğduğunda veya yetişirken çözümlenmesi gereken ciddi bir sorunu ve ayrıcalığı varsa aileye gelen yük daha da artacaktır. Eğer çözüm bulunamaz ve çaresizlik yaşanırsa ailedeki bireyler durumdan olumsuz şekilde etkilenebileceklerdir.

REFERENCES

References: 

Aksaz, Neslihan Kuloğlu. "Otistik Çocukların ve öğretilebilir Zihinsel özürlü Çocukların Anne Babalarının Kaygı Düzeyleri" Psikoloji Dergisi. Cilt: 7, Sayı:25, Aralık 1990.
Bilgin, Asude. "Anne ve Ergenin Kaygı Düzeyinin Birbiri İle İlişkisi", VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Serbest Bildiri özetleri. Ankara: 22-25 Eylül
1992.
Dyson, Lily L.; Edgar Eugene. "The Self-Concept of Siblinges of Handicapped Children: An Exploratory Study". Paper presented at the Annual Convention of the Council for Exceptional Children (641*1, New
Orleans, LA, March 31-April 4,
1986).
Frey, Karin S. and others. "Stress and Coping among Parents of Handicapped Children: A Multidimensional Approach ", American Journal on Mental Retardation; v:94, n:3, Nowember 1989.
Geçtan,
Engin
, tnsan Olmak. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
Glimps, Blanche E. "Growing Up with a Handicapped Sibling", PTA Today; v:10, n:6, April 1985.
Glimps, Blanche Jackson. "The Challenges in Effectively Involving Rural Black Parents of Handicapped Children", ERIC Documents, 1985 (EC
180965).
Hannah, Mary Elizabeth and Elizabeth Midlarsky. "Siblings of the Handicapped: A Literatüre Review for School Psychologists", School Psychology Review; v:14, n:4, 1985.
Lobato, Debra and others. "Psychological Characteristics of Preschool Siblings of Handicapped and Nonhandicapped Children", Journal of Abnormal Child Psychology, v:15, n:3, September 1987.
Naseef, Robert. "How Families Cope Successfully with a Handicapped Child", Paper presented at the Annual Convention of the Council for Exceptional Children
(67A, San Francisco, April 37, 1989).
öner, Necla ve Ayhan Le Compte. Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları: 1985.
Pride, John L. "Book Reviews: It Isn't Fair! Siblings of Children with Disabilities", Children Today; v:22, n:4, 1994.
Seligman, Milton. "Sources of Psychological Disturbance among Siblings of Handicapped Children", Personnell and Guidance Journal; v:61, n:9,
May 1983.
Shank, Patricia A. (Ed). "The Parent Empovverment Packet (PEP)", ERIC
Documents, 1987 (EC220784).
Şenel, Günayer Hatice. "Yetersizliğe Sahip Kardeşi Olanlarla Olmayanların Yetersizliğe Yönelik Tutumları ve Kaygı Düzeyleri Yönünden Karşılaştırılması", özel Eğitim Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Kasım 1995.
Weinhouse, Donald; Marilyn Weinhouse and J. Gordon Nelson. "Stress Factors in Families of Young Children with Exceptional Needs", School Psychology International, v:13, n:l, February 1992.
Wood, Thomas A. and Others. "A Comparison of Stress and Marital Adjustment with Families of Chronically III Handicapped and Non-III/Nonhandicapped Children", B.C. Journal of Special Education, v:15, n:3, 1991

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com