Buradasınız

Çevre Sorunlarının Çözümünde Küresel Çevre Politikalarının Önemi

The Global Environmental Politics for the Solution of Environmental Problems

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to examine the global environmental politics for the solution and prevention of environmental problems. The process of globalization experienced by all over the world provides new possibilities for humanity. However, globalization also creates new problems and contributes to the emergence of the existing ones on a larger scale. One of the most important of these problems is the issue of environment. Globalized world requires global solutions for environmental problems. The policies aiming at resolution of environmental problems crossing the borders and having global implications must also be designed at global level. On global environment policies, the ideas of global public goods, governance and establishment of World Environment Organization show that approach to the policies has changed greatly.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, çevre sorunlarının önlenmesi ve çözümünde küresel çevre politikalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Dünya üzerinde yaşanmakta olan küreselleşme süreci insanlığa yeni olanaklar sunmaktadır. Bununla birlikte, yeni sorunların ortaya çıkmasına, mevcut sorunların ise daha geniş çapta etkili olmasına yol açmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden biri de çevre sorunlarıdır. Küreselleşen dünya, çevre sorunlarının da küresel olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ülkelerin sınırlarını aşan ve küresel bir nitelik taşıyan çevre sorunlarının çözümünü hedefleyen politikaların da, küresel düzeyde tasarlanması gerekmektedir. Küresel çevre politikaları konusunda küresel kamusal mallar, yönetişim ve Dünya Çevre Örgütü’nün kurulması düşünceleri, politikaların ele alınış biçimlerinin büyük ölçüde değiştiğini göstermektedir.
17
34

REFERENCES

References: 

Altunbaş, D. (2004). Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Türkiye’deki Kurumsal Değişimlere Bir Bakış, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biga İİBF Yönetim Bilimleri Dergisi, Sayı 1-2, 103-118.
Arıkan, Y. (2006). Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü: Metinler ve Temel Bilgiler. Erişim Tarihi: 17.07.2009, http://www.ttgv.org.tr/UserFiles/File/REC.pdf.
Başol, K. ve Gökalp, M. Faysal (2009). Ekonomi ile Çevre Sorunları Arasındaki İlişkilere Bir Bakış-I. Erişim Tarihi: 28.07.2009, http://www.ekolojidergisi.com.tr//1-9.pdf.
Kaypak, Sayı 31, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
32
Baumol, William J. ve Oates Wayne E. (1998). The Theory of Environmental Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2nd Edition.
Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin Beyhan, Ş. Gülin ve Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Ünügür, S. Mete (2005). Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Bağlamında Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli. İTÜ Dergisi/A, Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 Cilt 4, Sayı 2, 79 -87. 87.
Budak, S. (2000). Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası. İstanbul: Büke Yayınları.
Commission of the European Communities (1998). Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action, Brüksel.
Çevre Kanunu. 2872 Sayılı. Yayımlandığı Resmi Gazete, Tarih: 11.08.1983, Sayı: 18132, 26.04.2006 Tarihli ve 5491 Sayılı Yasa İle Değişik Hali.
Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKÜD (2009). Temel Çevre Sorunları. Erişim Tarihi: 17.07.2009, http://www.cekud.org/site/page.asp?dsy_id=889.
Çevre ve Orman Bakanlığı (2009). Çevresel Etki Değerlendirmesi. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi: 28.07.2009, http://www.cedgm.gov.tr/ced.htm.
Çınar, T. (2001). Çevremerkezcilik ve Derin Ekoloji Akımı. Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 265-280.
Çubuk, M. (1998). Yeni Bir Toplumsal Oluşum Uygulama Aracı Olarak Kentsel Politika Sunuş Bildirisi. Türkiye’de 21.Şehircilik Günü Kentsel Politikalar Kolokyumu - 6-7-8 Kasım 1997, İstanbul.
Dağdemir, Ö. (2003). Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar ve Optimal Politika Arayışları. Ankara: Gazi Kitabevi.
Demiral, B. (2000). Türkiye Belediyelerinin Çevre Politikaları. Trakya Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler C Serisi. Cilt I, Sayı: I, Haziran, 19-26.
DPT (1998). Türkiye ve Dünya (2010–2020) Küresel Bir Aktörün Doğuşu. Ankara: DPT Yayını.
Duru, B. (2009). Dünya Bankası, GEF ve Küresel Çevre Sorunları. Erişim Tarihi: 29.07.2009 http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/2039.pdf..
Dündar, Y. ve Fişne, M. (2002). Avrupa Birliği’nde Çevresel Ekonomik Uygulamalar. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. IV, S 2.
EEA (2009). “Who We Are”. Erişim Tarihi: 29.07.2009, http://www.eea.europa.eu/about us/who.
Engin, B. (2007). Avrupa Birliği Özelinde Çevre Politikalarının Etkinliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
GEF (2009), What is the GEF? Erişim Tarihi: 30.07.2009, http://www.gefweb.org/interior_right.aspx?id=50.
Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Hunter, C. (1997). Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm Sustainable Tourısm As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. As An Adaptıve Paradigm. Annals Of Annals Of Annals Of Annals Of Annals Of Annals Of Annals Of Annals Of Tourism Resarch.Tourism Resarch.Tourism Resarch. Tourism Resarch.Tourism Resarch. Tourism Resarch.Tourism Resarch.Tourism Resarch.Tourism Resarch. Tourism Resarch.Tourism Resarch.Tourism Resarch.Tourism Resarch. Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850 Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850 Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850 Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850Vol.24, No.4, Pp. 850 -867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian. 867, Printed In Great Britian.
Çevre Sorunlarının Çözümünde Küresel Çevre Politikalarının Önemi
33
Karacan, A. Rıza (2002). İşletmelerde Çevre Koruma Bilinci ve Yükümlülükleri. Türkiye ve Avrupa Birliğinde İşletmeler Yönünden Çevre Koruma Politikaları. Cilt 2, Sayı 1, Erişim Tarihi: 23.03.2012, http://eab.ege.edu.tr/pdf/2_1/.pdf .
Karaman, A. (1996). Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Ekolojik Bir Çerçeve, Sürdürülebilir Turizm; Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım. 19. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, MSÜ, İstanbul.
Kaypak, Ş. (2010). Kent ve Çevre Sorunları. Basılı Ders Notları. MKÜ, Antakya.
Kaypak, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 13 (20), 19-33.
Kaypak, Ş. (2012). Kentleşme ve Konut Politikası. Basılı Ders Notları. MKÜ, Antakya.
Keleş, R. (1998). Kent Bilimleri Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Yayınları.
Keleş, R. (2000). Yerinden Yönetim ve Siyaset. 4. Basım, Ankara: İmge Kitabevi.
Keleş, R. ve Hamamcı, C. (1993). Çevrebilim. Ankara: İmge Kitabevi.
Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2005). Çevre Politikası. 5. Basım, Ankara: İmge Kitabevi.
Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleş me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel me ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Sürdürülebilir Gelişme. AB ve Türkiye Örneği. Ankara: Siyasal Kitabevi.Kitabevi.Kitabevi.Kitabevi.Kitabevi. Kitabevi. Kitabevi.
Mutlu, A. (2002). Çevre Ekonomisi – Politikalar, Uygulamalar ve Türkiye. İstanbul: MÜ, Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi.
Mutlu, A. (2006). Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları. 21.Türkiye Maliye Sempozyumu. Antalya.
OECD (2001). Environmental Policy: How to Apply Economic Instruments. OECD Publications, Paris, Erişim Tarihi, http://www.oecd.org/dataoecd/14/3/2386636.pdf.
Schleicher-Tappeser, R. ve Strati, F. (1999). Progress Towards Sustainable Regional Development, A Review of Results from The EU Research Programme on Human Dimensions Of Environmental Change. Office For Official Publications of The European Communities, Luxemburg.
Sencar P. (2007). Türkiye’de Çevre Koruma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
Sımonıs, Udo E. (2009). Küresel Çevre Yönetimi: Bir Dünya Çevre Örgütü Kurulması Gereği Üzerine. Erişim Tarihi: 20.07.2009, http://acikarsiv.ankara.edu.tr/3448.pdf.
Kaypak, Sayı 31, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
34
Suskın, M., Mong, D. and Wigh, R. (2002). Source Book on Environmental Law. 2. Edition, Cavendish Publishing, Great Britain.
Taytak, M. ve Meçik O. (2009). Küresel Çevre Sorunlarına Karşı Uluslararası Yeşil Diyalog. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Bakış Bildiriler Kitabı, SDÜ, İsparta, 250-263.
Toprak, D. (2006). Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Politikaları ve Mali Araçlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, Güz, 146-169.
Toprak Karaman, Z. (1993). Çevre Korumacı İdeolojiye Politik Bir Yaklaşım. Ekoloji Dergisi. Ekim-Kasım-Aralık, Sayı 9, 1-4, Erişim Tarihi, 20.08.2010, http://www.ekolojidergisi.com.tr//9-7.pdf.
Karluk, R. (2007). Uluslararası Kuruluşlar. 6. Baskı, Beta Basım İstanbul.
UNEP (2009). Global Green New Deal Policy Brief. Erişim Tarihi: 13.07.2009, http://www.unep.org/pdf.
Yalçın, Arman, Z. (2009). Küresel Çevre Politikalarının Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 21, Haziran, 288-309.
Yaylalı, M. (2004). Mikro İktisat. 3. Bası, İstanbul: Beta Basım.
Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Wilson, M. (2003). Corporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It and Corporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It and Corporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It and Corporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It and Corporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It and Corporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It andCorporate Sustainability: What is It and WheWhe re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come re does It Come from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1 from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1from? Ivey Business Journal, March/April, 1-5. Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Tarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, http Tarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, http Tarihi:25.05.2011, http Tarihi:25.05.2011, http Tarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, httpTarihi:25.05.2011, http://://://www.unescap.org/tid/publication/pub2565.pdf.www.unescap.org/tid/publicat.... www.unescap.org/tid/publication/pub2565.pdf. www.unescap.org/tid/publication/pub2565.pdf.www.unescap.org/tid/publicat.... www.unescap.org/tid/publication/pub2565.pdf.www.unescap.org/tid/publicat.... www.unescap.org/tid/publication/pub2565.pdf.www.unescap.org/tid/publicat.... www.unescap.org/tid/publication/pub2565.pdf.www.unescap.org/tid/publicat.... www.unescap.org/tid/publication/pub2565.pdf. www.unescap.org/tid/publication/pub2565.pdf.www.unescap.org/tid/publicat....
WTO (1998). Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism; World Tourism Organization. Madrid.
http://www.cevreorman.gov.tr/co_00.htm, Erişim tarihi: 13.07.2009.
http://www.tdk.gov.tr, Erişim tarihi: 12.03.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com